Grip op Loslaten

In de komende jaren wordt op tal van terreinen, zoals bij de invoering van de omgevingswet en de transformatie van het sociaal domein, van gemeenten verwacht dat zij meebewegen met […]

Nieuws Lees meer...