Handreiking strategisch inkopen opleidingen

Is uw huidige invulling van de inkoop van opleidingen binnen gemeentelijke organisaties optimaal? Met optimaal wordt bedoeld dat de inkoop strategisch is, dat deze door de juiste persoon wordt beheerd, dat de juiste activiteiten worden uitgevoerd en/of dat de inkoop is toegesneden op de kenmerken van organisatie en/of inkoopsituatie.

Nieuws Lees meer...