Transformatie Burgerzaken

Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Het A+O fonds Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) willen gemeenten ondersteunen in de uitdaging die voor hen ligt. Samen namen wij daarom het initiatief voor een onderzoek om de toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen.

Nieuws Lees meer...

Routekaart HR Gemeenten 2020

Hoe kan ik (meer) een strategisch gesprekspartner van het management worden? Hoe kunnen we de HR-afdeling een meer strategische rol laten vervullen in de organisatie? Hoe kan ik mijn eigen organisatie en de overheid helpen een ontwikkeling (kanteling) door te laten maken? Op zoek naar antwoorden op deze vragen? Ga dan aan de slag met de Routekaart HR Gemeenten 2020.

Nieuws Lees meer...

Ontwikkeling en Inrichting HR-functie gemeenten

In het kader van het programma HR2020 start het A+O fonds met een periodiek onderzoek naar de speerpunten van HR en de inrichting en ontwikkeling van de HR-functie in gemeenten, in relatie tot de actuele en aankomende veranderopgaven. Dit onderzoek is een vervolg op het in 2014 in opdracht van VNG en A+O fonds Gemeenten uitgevoerde onderzoek HR gemeenten 2020 door het CAOP.

Nieuws Lees meer...

Vragenlijsten waardering toegevoegde waarde HR

De vragenlijsten Waardering toegevoegde waarde HR zijn bestemd voor HR teams en kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in de strategische ontwikkelingen van de bedrijfsonderdelen van gemeenten en om feedback te krijgen op de waardering van HR.

Nieuws Lees meer...

Professionalisering HR door aanbodgerichte aanpak

Vanuit de directies van een tweetal gemeenten uit de regio West-Brabant kwam de vraag en behoefte om een andere rol voor hun HR adviseurs. In plaats van het werven van nieuwe medewerkers, zet de regio in op het eigen personeel: met een aanbod van rond de twintig verschillende modules kan de HR adviseur zich professionaliseren: van een traditionele P&O-er naar een business/sparring partner. Lees over de aanpak van Mobiliteitscentrum West-Brabant

Nieuws Lees meer...

Adviesrapport HR Gemeenten 2020

De HR ambitie 2020 is hoog. Dat is de uitkomst van de verkenning door het CAOP naar de rol van HR in 2020. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het A+O fonds en VNG, benoemt een aantal trends waar gemeenten en HR mee worden geconfronteerd: de decentralisaties, bezuinigingen, flexibiliteit, digitalisering en de participatiesamenleving. Het rapport is onderdeel van het programma HR Gemeenten 2020.

Nieuws Lees meer...