Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die, naar verwachting, op 1 januari 2021 in werking treedt. De Omgevingswet is de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staan regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Werkatelier Omgevingswet voor leidinggevenden

Dit werkatelier al vol Op 10 april is het volgende Werkatelier Omgevingswet voor Leidinggevenden. Klik hier voor informatie en aanmelden. Omgevingswet voor leidinggevenden in één ochtend Het woord ‘omgevingswet’ hoor […]

Evenement Lees meer...

Werkplaatssessies wijkgericht werken: de gemeente aan zet

Er liggen veel en heel diverse taken bij gemeenten. Maar hoe pak je al die verschillende taken effectief op? De oplossing ligt vaak in een wijkgerichte aanpak. In de werkplaatsen zoeken we het spanningsveld op tussen gemeentelijke organisaties en de weerbarstige praktijk. We verbinden de casussen aan de strategie en structuur van jouw gemeente. En we kijken naar de rol van de wijk- en sectorale ambtenaar: hoe kun jij bijdragen aan het versterken van de relatie tussen gemeente en wijk?

Evenement Lees meer...

Presentaties Bijeenkomst De OR: Klaar voor de Omgevingswet?

Op 12 april vond de bijeenkomst ‘de OR: klaar voor de Omgevingswet?’ plaats. Ruim 80 medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen kwamen naar Utrecht om meer te weten te komen over de Omgevingswet en de rol die de OR daar in kan spelen.

Nieuws Lees meer...

De stakeholders van de Omgevingswet

Voor de Omgevingswet werkt elke gemeente samen met andere organisaties. Om inzicht te krijgen in deze verschillende ‘stakeholders’ en de rol die zij vervullen in de samenwerking, is een overzicht ontwikkeld.

Nieuws Lees meer...

De OR: klaar voor de Omgevingswet?

Wat is uw rol binnen de veranderingen van de Omgevingswet? En hoe start u het gesprek over de Omgevingswet? En bent u lid van de ondernemingsraad of kaderlid van de bonden? Kom dan naar de bijeenkomst ‘de OR: klaar voor de Omgevingswet?’ De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de A&O-fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies, in samenwerking het programma Aan de slag met de Omgevingswet en met de bonden CNV, FNV en CMHF.

Evenement Lees meer...