Personeelsmonitor 2017

Gemeenten hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren definitief achter zich gelaten. We zien door de uitbreiding van het aantal taken van gemeenten voor het tweede jaar weer groei in de bezetting. Lees meer!

Nieuws Lees meer...

A+O College met Dr. Monique Veld: De uitdagingen van nieuwe technologieƫn

Werk, organisaties en de arbeidsmarkt veranderen onvermijdelijk als gevolg van technologische ontwikkelingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van robotisering voor organisaties en medewerkers?

Evenement Lees meer...

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

A&O fonds Gemeenten heeft in samenwerking met A+O-fonds Provincies en Waterschappen voor de tweede keer een gezamenlijke personeelsmonitor uitgegeven.

Nieuws Lees meer...

Analyse verzuim gemeenten over 2016

Met een stijging van het verzuim naar 5,6% lijken oude tijden te herleven. In geen tien jaar is het verzuim zo hoog geweest. Daarmee is het verzuim van de gemeenten het hoogst van alle branches en sectoren in Nederland. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Personeelsmonitor 2016

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor biedt gemeenten goed inzicht in verschillende HR- en arbeidsmarkt indicatoren. Door de hoge respons in het onderzoek ontstaat een nauwkeurige benchmark. De Personeelsmonitor is daarmee een waardevol instrument voor gemeenten die aan de slag willen met hun HR- of arbeidsmarktbeleid. In deze publicatie leest u over de cijfers van 2016.

Nieuws Lees meer...

Gegevenswoordenboek Personeelsmonitor

Het definiƫren van gegevens en van kengetallen zijn twee wezenlijke voorwaarden om de doelstellingen van de Personeelsmonitor te kunnen bereiken. De gegevensdefinities en berekeningen zijn vastgelegd in het gegevenswoordenboek.

Nieuws Lees meer...

HR Databank

Naast de personeelsmonitor hebben we nu ook de HR Databank. In de HR Databank kunt u de belangrijkste kengetallen bekijken: samenstelling van de bezetting, instroom, doorstroom en ziekteverzuim. In de HR Databank zijn de benchmark gegevens van de afgelopen 7 jaar bewaard.

Nieuws Lees meer...

Over de Personeelsmonitor Gemeenten

De Personeelsmonitor Gemeenten geeft inzicht in de belangrijkste HR kengetallen bij gemeenten. De benchmark die uit de Personeelsmonitor ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen HRM beleid. U leest hier meer over de opzet en het onderzoek achter de personeelsmonitor.

Nieuws Lees meer...

Archief personeelsmonitoren

Het A+O fonds Gemeenten brengt sinds 2000 de Personeelsmonitor uit. U vindt hier het archief van alle reeds verschenen Personeelsmonitoren.

Nieuws Lees meer...