Ziekteverzuim: Oppakken en onderhouden

De cijfers uit de Personeelsmonitor 2012 waren voor het A+O fonds gemeenten aanleiding om onderzoek te doen naar het ziekteverzuim onder gemeenten. Dit rapport geeft aangrijpingspunten voor het verminderen van ziekteverzuim in gemeenten.

Nieuws Lees meer...

Duurzaam inzetbaar in de Buitendienst

Ontwikkelingen zoals bezuinigingen, herindelingen en fusies, langer doorwerken en ontgroening: ze gaan aan geen enkele gemeente voorbij. Wat kunt u doen om uw buitendienst toekomstbestendig te maken? In deze publicatie treft u instrumenten, documentatie en subsidiemogelijkheden.

Nieuws Lees meer...

Training Veranderen en organiseren in gemeenten

Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in de gemeentelijke context: dat is de insteek van deze training voor ervaren (lijn)managers, senioradviseurs en project- en programmamanagers in gemeenten. Lees meer over deze training.

Nieuws Lees meer...

Samenwerken aan mobiliteit in de regio

Kom meer te weten over mobiliteitsnetwerken in uw regio, sluit aan en leer van elkaar. Deze publicatie brengt 24 Mobiliteitsnetwerken in beeld. Sluit u ook aan?

Nieuws Lees meer...

Ontwikkeling, employability en mobiliteit, een onderzoek naar gemeentepersoneel

Het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2010 (POMO 2010) heeft interessante inzichten opgeleverd. Maar wat kunnen nu als gemeenten met de bevindingen uit dit onderzoek? U leest het in deze publicatie.

Nieuws Lees meer...

Onderzoeksrapport Ontwikkeling, employability en mobiliteit

A+O fonds Gemeenten heeft CAOP Research gevraagd een secundaire analyse uit te voeren op het POMO 2010. Dit rapport geeft gemeenten meer inzicht op de beschikbare kennis vanuit POMO 2010 op de thema’s ontwikkeling, mobiliteit en employability.

Nieuws Lees meer...

Financiële kosten en baten van samenwerken aan mobiliteit

Samenwerking bij mobiliteit levert snel financiële baten op. Maar samenwerking kan verliesgevend zijn als de gemeente weinig gebruik maakt van de mogelijkheden. Deze publicatie geeft u inzicht in de financiële kosten en baten van regionale samenwerking bij mobiliteit.

Nieuws Lees meer...

Goed voorbereid de toekomst in

De gemeentelijke sector staat voor de uitdaging om het werken aan loopbaan en ontwikkeling aan te passen aan de nieuwe tijden. ‘Goed voorbereid de toekomst in’ biedt u een leidraad voor het versterken van uw loopbaan- en ontwikkelbeleid.

Nieuws Lees meer...

Gezond werken aan het beeldscherm

In ‘Gezond werken aan het beeldscherm’ vindt u achtergrondinformatie over de gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk. Daarnaast biedt de brochure praktische handvatten om zelf het risico op klachten zoveel mogelijk te beperken.

Nieuws Lees meer...

Baas in eigen Loopbaan (publicatie)

Ga bewust aan de slag met loopbaanontwikkeling aan de hand van de training ‘Baas in eigen Loopbaan’. In deze publicatie leest u meer over deze training, de kosten, uw subsidiemogelijkheden en het train-the-trainer traject.

Nieuws Lees meer...