De veranderde overheid… begint bij jou!

De landelijke Inspiratiedag Decentralisaties op 4 juni jl. stond in het teken van het delen van ervaringen en kennis over de actuele verander-, leer- en ontwikkelvraagstukken van de decentralisaties in het sociale domein. Met dagvoorzitter Rob Koops van de gemeente Ulftingenwest en een inleiding van Marcel Fluitman, wethouder van de gemeente Zeist en voorzitter van het A+O fonds Gemeenten, werd de dag vervolgd met de Eigen Kracht Tour en een tal van inspiratiesessies.

Eigen Kracht Tour

In elke beleidsstuk van gemeenten staat wel de term: Eigen Kracht of Zelfregie. Het klinkt mooi, maar hoe doe je dat in praktijk?

Wat betekent het ’stimuleren van de eigen kracht van burgers in het sociaal domein’ voor de gemeentelijke organisatie? Welk ander gedrag past hierbij?
Wat kun je doen om de eigen kracht van burgers te mobiliseren? Hoe ondersteunen professionals eigen regie van burgers? Welke leer- en ontwikkelvragen doen zich voor en hoe faciliteer je diverse betrokkenen bij hun leerproces?

Tijdens de Eigen Kracht Tour volgden we koplopers die al enige tijd experimenteren met een andere manier van (samen)werken in het sociaal domein, die past bij de decentralisaties.  De drie koplopers presenteerden hun aanpak: de Kracht van Leeuwarden, WIJeindhoven en G1000 Uden. Wat zijn de lessen en opbrengsten van expliciete aandacht voor burgerkracht en eigen kracht? Voor burgers, professionals in wijkteams en professionals in de gemeentelijke organisatie?

Samen met de deelnemers hebben we onderzocht wat hun ervaringen en taaie vraagstukken zijn.

De inleiding van de Eigen Kracht Tour werd verzorgd door Movisie: Met welke bouwstenen maakt u uw “eigen kracht tour”?

Presentatie Movisie Eigen Kracht Tour

G1000 Uden:

WIJEindhoven:

De kracht van Leeuwarden:

Verslag Eigen Kracht Tour:

Inspiratiesessies

Na de Eigen Kracht Tour werden er zes verschillende inspiratiesessies aangeboden:

  • Proef de Transformatie Arena

Presentatie Krachtenveld

Presentatie McClelland

Golden Circle van Simon Sinek:

  • Lerend werken en werkend leren in de praktijk

Presentatie Lerend Werken

– Bijlage: Tips voor teamleiders

– Bijlage: Lerend Werken en werkend leren in de Praktijk

  • Innovatief Ontwikkelen: De verandering van de overheid… begint bij jou!
  • Professionaliseren in netwerkverband en leren van burgers: het Kennisplatform Achterhoek en de gemeente Emmen
  • 3D filmpjes en een goed gesprek
  • Ruimte voor reflectie:

Na het werken aan veranderopdrachten rondom de decentralisaties in ieders eigen gemeente een moment van rust. Stilstaan bij  hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

De reacties: “Weer eens gewezen op het belang van reflectie”, “Hard werken maar wel met resultaat!”, “Prima opzet, deelnemer actief aan het werk zetten”, “Even stilstaan TOP”, “Leuk om te doen”, “Rust”.

Presentatie ‘Ruimte voor reflectie’

Reflectievragen bij de sessie

Nieuwe functies

Naast de verschillende inspiratiesessies, werd er tijdens de inspiratiedag onderzoek verricht in het kader van nieuwe functies door middel van korte interviews. In een aantal regio’s blijkt het lastig te zijn om vacatures voor nieuwe functies in het sociaal domein goed in te vullen. Het doel is een beter beeld te krijgen hoe dit vraagstuk er uit ziet en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.

Aanbevolen voor u