Nuttige links

Op deze pagina hebben we handige links en aanvullende informatie verzameld.

Belasting

- Verzamelbesluit d.d. 6 november 2015 van de Belastingdienst - download -
- Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (Artikel 10a) - download -

CAO

- Tekst CAR-UWO - download -
- Loga brief CAO-afspraken - download -

Pensioen en RVU

- Pensioenopbouw en premieverdeling ABP - download -
- Pensioenreglement 2016 - download -
- Informatie Regeling Vervroegd Uittreden - download -
- Factsheet Regeling Vervroegd uittreden - download -

Algemene informatie

- Overzicht Generatiepacten - download -
- Personeelsmonitor 2017 - download -

Contactgegevens ondersteunende partijen

- A+O fonds Gemeenten
- ABP
- APG
- Belastingdienst
- CMHF
- CNV
- FNV
- VNG