Tools

De tools die horen bij het Stappenplan van de Toolkit Generatiepact hebben we overzichtelijk bij elkaar gebracht in dit overzicht. In deze tools zijn de mogelijkheden en consequenties van een Generatiepact verwerkt. We bieden onder andere:

 • Checklists, om zeker te weten dat je geen belangrijke dingen overslaat.
 • Factsheets: met alle relevante informatie om tot een keuze te kunnen komen.
 • Dialoogroutes: om een compleet inzicht te krijgen in de afwegingen en dilemma’s van de organisatie en de medewerker.

Je kunt alle tools vinden bij de stappen per fase, maar om te zorgen dat je ze altijd gemakkelijk kunt vinden, staan ze op deze pagina ook bij elkaar.

Er zijn geen resultaten gevonden. Klik hier om alles te tonen / opnieuw zoeken
FASE 1
Initiatie
Een goed begin is het halve werk. Of jouw organisatie baat heeft bij een Generatiepact hangt helemaal af van de situatie in jullie gemeente. In deze fase ga je informatie verzamelen. Je spreekt met elkaar over de wenselijkheid van een Generatiepact op basis van feiten, cijfers, ervaring van anderen en argumenten die voor jullie waardevol zijn. Misschien kom je tot een intentieverklaring.
  FACTSHEET
  Rollen, taken en wijze van samenwerken van HR, Werknemersorganisaties, OR en bestuurders

  Deze factsheet beschrijft de taakverdeling en praktische werkwijze op basis van rollen, taken en wijze van samenwerken tussen HR-adviseurs, GO-leden, OR-leden en bestuurders. Het doel van de factsheet is duidelijkheid te geven over de verschillende rollen in dit proces.

  FACTSHEET
  Vraag en antwoord - argumentatie Generatiepact

  Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien van een antwoordsuggestie.

  STAPPENPLAN
  Dialoogroute 1: Overwegingen organisatie

  Een generatiepact sluit je af met het oog op jongere medewerkers én voor de oudere collega’s. Je hebt er vertrouwen in dat een Generatiepact kan bijdragen aan een vitale, toekomstbestendige organisatie en werkplek. Het Generatiepact raakt alle medewerkers direct, er zijn dus veel belangen mee gemoeid.

  Om goed zicht te krijgen op wat de belangen, verlangens en dilemma’s zijn, helpt het om ‘een stukje te lopen in de schoenen van de ander’. De dialoogroutes helpen daarbij. Je kunt ze doornemen, met elkaar bespreken, kijken of de beschreven route voor jou herkenbaar is of gebruiken als input voor presentaties aan én raadpleging van medewerkers. Vul ze aan, verander, schrap wat je niet aanspreekt, als het maar helpt om helder te krijgen wat voor jullie écht belangrijk is.

  STAPPENPLAN
  Dialoogroute 2: Overwegingen medewerkers

  Een generatiepact sluit je af met het oog op jongere medewerkers én voor de oudere collega’s. Je hebt er vertrouwen in dat een Generatiepact kan bijdragen aan een vitale, toekomstbestendige organisatie en werkplek. Het Generatiepact raakt alle medewerkers direct, er zijn dus veel belangen mee gemoeid.

  Om goed zicht te krijgen op wat de belangen, verlangens en dilemma’s zijn, helpt het om ‘een stukje te lopen in de schoenen van de ander’. De dialoogroutes helpen daarbij. Je kunt ze doornemen, met elkaar bespreken, kijken of de beschreven route voor jou herkenbaar is of gebruiken als input voor presentaties aan én raadpleging van medewerkers. Vul ze aan, verander, schrap wat je niet aanspreekt, als het maar helpt om helder te krijgen wat voor jullie écht belangrijk is.

  STAPPENPLAN
  Dialoogroute 3: Duurzame inzetbaarheid (medewerker)

  Een generatiepact sluit je af met het oog op jongere medewerkers én voor de oudere collega’s. Je hebt er vertrouwen in dat een Generatiepact kan bijdragen aan een vitale, toekomstbestendige organisatie en werkplek. Het Generatiepact raakt alle medewerkers direct, er zijn dus veel belangen mee gemoeid.

  Om goed zicht te krijgen op wat de belangen, verlangens en dilemma’s zijn, helpt het om ‘een stukje te lopen in de schoenen van de ander’. De dialoogroutes helpen daarbij. Je kunt ze doornemen, met elkaar bespreken, kijken of de beschreven route voor jou herkenbaar is of gebruiken als input voor presentaties aan én raadpleging van medewerkers. Vul ze aan, verander, schrap wat je niet aanspreekt, als het maar helpt om helder te krijgen wat voor jullie écht belangrijk is.

  STAPPENPLAN
  Dialoogroute 4: Financieel (medewerker)

  Een generatiepact sluit je af met het oog op jongere medewerkers én voor de oudere collega’s. Je hebt er vertrouwen in dat een Generatiepact kan bijdragen aan een vitale, toekomstbestendige organisatie en werkplek. Het Generatiepact raakt alle medewerkers direct, er zijn dus veel belangen mee gemoeid.

  Om goed zicht te krijgen op wat de belangen, verlangens en dilemma’s zijn, helpt het om ‘een stukje te lopen in de schoenen van de ander’. De dialoogroutes helpen daarbij. Je kunt ze doornemen, met elkaar bespreken, kijken of de beschreven route voor jou herkenbaar is of gebruiken als input voor presentaties aan én raadpleging van medewerkers. Vul ze aan, verander, schrap wat je niet aanspreekt, als het maar helpt om helder te krijgen wat voor jullie écht belangrijk is.

  FACTSHEET
  Rol van de OR in de Initiatiefase

  Hoewel het samenstellen van een Generatiepact grotendeels aan de GO-tafel plaatsvindt, kan de OR wel degelijk een belangrijke rol vervullen bij het agenderen van het onderwerp. In deze factsheet lees je meer.

  CHECKLIST
  Inzicht in lokale situatie en argumenten

  De keuze voor een Generatiepact vraagt om stevig bestuurlijk draagvlak, gebaseerd op de specifieke situatie in jouw gemeente. Op welke manier je een generatiepact wil inrichten hangt nauw samen met de situatie in jouw organisatie. Het is daarom belangrijk dat je betrouwbare en actuele gegevens verzamelt, waarop je je keuzes en adviezen kunt baseren. Deze checklist geeft suggesties voor relevante informatie.

FASE 2
Ontwerp
In de Initiatiefase werd duidelijk wat de bijdrage van een Generatiepact aan de strategische (HR)doelen van jullie organisatie moet zijn. In de volgende stappen bepaal je op hoofdlijnen de keuzes voor jullie Generatiepact. Zo werk je toe naar een principe-afspraak.
  FACTSHEET
  Rollen, taken en wijze van samenwerken van HR, Werknemersorganisaties, OR en bestuurders

  Deze factsheet beschrijft de taakverdeling en praktische werkwijze op basis van rollen, taken en wijze van samenwerken tussen HR-adviseurs, GO-leden, OR-leden en bestuurders. Het doel van de factsheet is duidelijkheid te geven over de verschillende rollen in dit proces.

   

  STAPPENPLAN
  Ontwerpfase stap 2

  Schets de contouren van de gewenste regeling aan de hand van de vier categorieën en de bijbehorende tools.

  INVULDOCUMENT
  Modelregeling Generatiepact

  Deze handreiking dient als basis voor het opstellen van een maatwerkregeling Generatiepact voor jouw organisatie. In deze handreiking tref je de elementen die essentieel zijn. Deze zijn in normale zwarte tekst weergegeven. Daarnaast zijn er een aantal optionele onderwerpen en artikelen opgenomen. Je kunt er dus voor kiezen deze onderdelen wel of niet een plaats te geven in je regeling. Deze teksten staan in een blauw blok. Tot slot komt het voor dat je in de tekst een aantal keuzes krijgt aangeboden, waaruit je er in elk geval één moet kiezen. Deze zijn weergegeven met vinkboxjes. Zo weet je zeker dat je geen belangrijke keuzes over het hoofd ziet en de mogelijkheden voor maatwerk optimaal benut!

  INVULDOCUMENT
  Toelichting op Modelregeling Generatiepact

  Deze toelichting verduidelijkt de handreiking Modelregeling Generatiepact.

  FACTSHEET
  Factsheet verlof- en ontslagvariant

  Deze factsheet geeft een kort overzicht van de voornaamste verschillen tussen de verlof- en ontslagvariant van het Generatiepact. Dit overzicht kan HR-adviseurs en GO-leden helpen bij de keuze voor één van de twee varianten.

  CHECKLIST
  Uitgangspunten voor de principe-afspraak

  In deze checklist vind je een opsomming van alle belangrijke onderdelen voor een principeakkoord. HR Adviseurs en GO leden kunnen aan de hand van deze lijst controleren of alle onderdelen besproken zijn en keuzes zijn gemaakt.

  FACTSHEET
  Criteria doelgroep

  Om de doelgroep voor de regeling te omschrijven, kun je van verschillende criteria gebruik maken. Sommige sluiten elkaar uit, andere zijn te combineren. Dit document geeft HR-adviseurs en GO-leden een overzicht van de mogelijke criteria en een korte toelichting op de (on)mogelijkheden en consequenties.

  FACTSHEET
  Financiële kaders

  Deze factsheet geeft informatie over de verschillende financiële kaders die aan bod (kunnen) komen bij het tot stand komen van het generatiepact. Op basis van de juiste informatie en het stellen van de juiste vragen, worden financiële kaders gevormd die als basis dienen voor de conceptregeling.

  FACTSHEET
  Mogelijke arrangementen

  Deze factsheet geeft informatie over het begrip arrangementen, welke variabelen mogelijk zijn en wat de gevolgen kunnen zijn van deze variabelen.

  FACTSHEET
  Werkdruk

  Deze factsheet biedt handvatten bij het bespreken van het thema werkdruk, zowel vanuit het perspectief van de deelnemers als vanuit het perspectief van de collega’s die niet deelnemen.

  FACTSHEET
  Herbezetting

  Deze factsheet geeft informatie over hoe de herbezetting van uren door jongeren te realiseren is en welke aspecten daarbij extra aandacht verdienen. De factsheet biedt tips over het maken van SMART afspraken die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie en het evalueren hiervan.

  FACTSHEET
  Pensioenopbouw en premieverdeling

  Deze factsheet geeft informatie over de verschillende opties voor pensioenopbouw en premieverdeling voor werkgevers en werknemers in het Generatiepact.

  CHECKLIST
  Inzicht in lokale situatie en argumenten

  De keuze voor een Generatiepact vraagt om stevig bestuurlijk draagvlak, gebaseerd op de specifieke situatie in jouw gemeente. Op welke manier je een generatiepact wil inrichten hangt nauw samen met de situatie in jouw organisatie. Het is daarom belangrijk dat je betrouwbare en actuele gegevens verzamelt, waarop je je keuzes en adviezen kunt baseren. Deze checklist geeft suggesties voor relevante informatie.

  FACTSHEET
  Leeftijdsdiscriminatie

  Onderscheid maken naar leeftijd, mag dat? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig; nee, dat mag niet. Wettelijk is vastgelegd dat zowel direct als indirect onderscheid naar leeftijd, arbeidsduur of vast/tijdelijk arbeidscontract niet is toegestaan, tenzij daarvoor een objectieve rechtvaardiging is. In deze factsheet leest u daarover meer.

FASE 3
Uitwerking
Nu de hoofdlijnen vastliggen in een principeafspraak, kun je deze verder uitwerken. Het ‘handwerk’ begint. Je krijgt te maken met rechtspositionele, pensioentechnische en juridische aspecten. Houd met elkaar jullie doelstelling(en) voor ogen; je kompas voor het nemen van lastige beslissingen en het afwegen van belangen. Met behulp van de handreiking stel je een concept Regeling Generatiepact op.
  FACTSHEET
  Rollen, taken en wijze van samenwerken van HR, Werknemersorganisaties, OR en bestuurders

  Deze factsheet beschrijft de taakverdeling en praktische werkwijze op basis van rollen, taken en wijze van samenwerken tussen HR-adviseurs, GO-leden, OR-leden en bestuurders. Het doel van de factsheet is duidelijkheid te geven over de verschillende rollen in dit proces.

   

  INVULDOCUMENT
  Modelregeling Generatiepact

  Deze handreiking dient als basis voor het opstellen van een maatwerkregeling Generatiepact voor jouw organisatie. In deze handreiking tref je de elementen die essentieel zijn. Deze zijn in normale zwarte tekst weergegeven. Daarnaast is een aantal optionele onderwerpen en artikelen opgenomen. Je kunt er dus voor kiezen deze onderdelen wel of niet een plaats te geven in je regeling. Deze teksten staan in een blauw blok. Tot slot komt het voor dat je in de tekst een aantal keuzes krijgt aangeboden, waaruit je er in elk geval één moet kiezen. Deze zijn weergegeven met vinkboxjes. Zo weet je zeker dat je geen belangrijke keuzes over het hoofd ziet en de mogelijkheden voor maatwerk optimaal benut!

   

  INVULDOCUMENT
  Toelichting op Modelregeling Generatiepact

  Deze toelichting verduidelijkt de Modelregeling Generatiepact.

  FACTSHEET
  Factsheet verlof- en ontslagvariant

  Deze factsheet geeft een kort overzicht van de voornaamste verschillen tussen de verlof- en ontslagvariant van het Generatiepact. Dit overzicht kan HR-adviseurs en GO-leden helpen bij de keuze voor één van de twee varianten.

  FACTSHEET
  Leeftijdsdiscriminatie

  Onderscheid maken naar leeftijd, mag dat? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig; nee, dat mag niet. Wettelijk is vastgelegd dat zowel direct als indirect onderscheid naar leeftijd, arbeidsduur of vast/tijdelijk arbeidscontract niet is toegestaan, tenzij daarvoor een objectieve rechtvaardiging is. In de factsheet lees je meer over leeftijdsdiscriminatie.

   

FASE 4
Besluitvorming
Het resultaat van de vorige fasen mag er zijn. Nu nog alle handtekeningen in de juiste volgorde eronder. Dat vraagt om geduld en zorgvuldigheid. Dit is essentieel voor het draagvlak van de regeling. Keuzes hoef je niet meer te maken, dus bij deze fase tref je geen nieuwe tools meer aan. Bij de voorbereiding van je (beleids)adviezen en de besluitvorming kun je nog wel veel profijt hebben van de verschillende tools die je in eerdere fases hebt gebruikt.
  FACTSHEET
  Factsheet interne communicatie

  In deze checklist vind je een opsomming van alle belangrijke onderdelen waar je aan kan denken voor de interne communicatie rondom het generatiepact. HR Adviseurs kunnen aan de hand van deze lijst controleren of alle onderdelen aan bod komen.