‘Behaal het maximale rendement met de A+O TalentSpiegel’

Bent u Loopbaanadviseur en gaat u samen met uw medewerkers aan de slag met de TalentSpiegel? Volg dan de training voor Loopbaanadviseurs. Het rendement van de TalentSpiegel is namelijk vele malen groter wanneer de medewerker de rapportage, die uit de scan volgt, bespreekt met een loopbaanadviseur die de scan goed kent.

In deze training leert u wat de meerwaarde is van de TalentSpiegel, maken wij u wegwijs in de scan en ondersteunen we u bij het optimaal benutten ervan. In de training is de achterliggende vragenlijst en de rapportage van de scan de basis waarmee gewerkt en geoefend wordt.

Open trainingen

De TalentSpiegel is de vervanger van de Loopbaanscan en de Ontwikkelscan van het A+O fonds Gemeenten. Bent u reeds bekend met de Loopbaanscan? Dan kunt u zonder aanvullende training overgaan op de Talentspiegel. Maakte uw gemeente tot nog toe alleen gebruik van de Ontwikkelscan? Dan adviseren wij u de training voor de TalentSpiegel te volgen. Bekijk ons actuele trainingsaanbod voor data en locatie.

Aanbevolen voor u