Programma Transformatie dienstverlening

Wat we zien

De inwoner staat centraal …
De invoering van de decentralisaties is nog maar net verwerkt, of de Omgevingswet komt er aan. Beide ontwikkelingen zetten de  inwoner steeds meer centraal in het werk van de gemeente, in onder meer het sociaal én het fysieke domein. Van medewerkers bij gemeenten wordt verwacht dat zij op een andere manier omgaan met de vraag van de inwoner: van regelgestuurd naar vraaggestuurd.

… en medewerkers, leidinggevenden én de gemeenten veranderen
Er wordt steeds meer van gemeenten en medewerkers verwacht. Daarmee wordt het vinden en behouden van gekwalificeerde medewerkers die wendbaar en vitaal zijn steeds belangrijker. Net als de professionalisering van medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met maatwerk en eigenaarschap, regievoering, gespreksvaardigheden, complexe samenwerkingen, en het werken in een bestuurlijke en politieke omgeving.
Om medewerkers daarbij te ondersteunen, hebben ook leidinggevenden een slag te maken. Hoe combineren zij de planning en control cyclus met de behoefte aan ruimte en flexibiliteit van medewerkers? Hoe gaan zij om met het bestuurlijke en  maatschappelijke veld waarin medewerkers opereren?

 

Wat we doen

We ondersteunen, inspireren en motiveren …
In dit programma richten we ons op het sociaal en fysiek
domein, en specifiek op de gevolgen van de transitie naar vraag gestuurde dienstverlening voor houding en gedrag van  medewerkers. De focus ligt dus niet op de inhoudelijke vraagstukken van de domeinen, maar op het inspireren en motiveren van medewerkers en leidinggevenden om op een andere manier naar de vraag van de inwoner te kijken – en daarmee naar hun eigen werk.
We publiceren een toolkit voor professionals in het sociaal domein en organiseren verschillende bijeenkomsten voor alle betrokkenen zoals werkateliers, een leernetwerk voor leidinggevenden en ronde tafel bijeenkomsten met bestuurders. De succesvolle summerschool krijgt een vervolg evenals de Verkiezing van de Uitvoerder van het Jaar.

 

Lees meer over de onderdelen van het programma

Dit programma richt zich specifiek op het sociaal domein, de Omgevingswet en de veranderingen bij de afdeling Burgerzaken. Lees hier meer over via de bovenstaande tabs.

Sociaal domein

Waarom een Uitvoeringsautoriteit?

Vrijwel niemand weet precies hoe echt transformeren moet, want het is nog nooit op deze schaal gedaan. Dat betekent dat we dat in de praktijk moeten uitvinden. Echte transformatie betekent dat we de leefwereld van bewoners, en de ervaringen van professionals centraal stellen. Omdat mensen daar dagelijks verkeren en daar dagelijks de ontmoeting met burgers plaatsvindt en omdat we daar dagelijks zien waar nieuwe systemen niet werken en ook waar ze beter kunnen.

Daarom moeten uitvoerders uit de praktijk voorop staan; in de vorm van een Uitvoeringsautoriteit. Dagelijks zijn er duizenden professionals bezig om mensen verder te helpen. In wijkteams, in jeugdteams, bij zorginstellingen, bij de gemeente. We leren nog te weinig van hun ervaringen. Laten we hun ervaringen, inzichten en oplossingen ontsluiten, delen en aanscherpen, dan kunnen we de transformatie verder brengen.

Lees verder over de Uitvoeringsautoriteit.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die, naar verwachting, op 1 januari 2021 in werking treedt. De Omgevingswet is de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staan regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met invoering van deze wet krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met een andere werkwijze. Een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden.

Wil je meer weten weten over de uitgangspunten van de Omgevingswet? Lees hier dan alle informatie over het doel en de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Producten voor de omgevingswet

A&O fonds Gemeenten ontwikkelt verschillende producten om over de omgevingswet te informeren en inspireren. Klik verder voor meer informatie over de onderstaande producten:

Veranderingen bij de afdeling Burgerzaken

Deze pagina wordt aangevuld.