Programma Transformatie Dienstverlening

Wat we zien

De inwoner staat centraal …
De invoering van de decentralisaties is nog maar net verwerkt, of de Omgevingswet komt er aan. Beide ontwikkelingen zetten de  inwoner steeds meer centraal in het werk van de gemeente, in onder meer het sociaal én het fysieke domein. Van medewerkers bij gemeenten wordt verwacht dat zij op een andere manier omgaan met de vraag van de inwoner: van regelgestuurd naar vraaggestuurd.

… en medewerkers, leidinggevenden én de gemeenten veranderen
Er wordt steeds meer van gemeenten en medewerkers verwacht. Daarmee wordt het vinden en behouden van gekwalificeerde medewerkers die wendbaar en vitaal zijn steeds belangrijker. Net als de professionalisering van medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met maatwerk en eigenaarschap, regievoering, gespreksvaardigheden, complexe samenwerkingen, en het werken in een bestuurlijke en politieke omgeving.
Om medewerkers daarbij te ondersteunen, hebben ook leidinggevenden een slag te maken. Hoe combineren zij de planning en control cyclus met de behoefte aan ruimte en flexibiliteit van medewerkers? Hoe gaan zij om met het bestuurlijke en  maatschappelijke veld waarin medewerkers opereren?

 

Wat we doen

We ondersteunen, inspireren en motiveren …
In dit programma richten we ons op het sociaal en fysiek
domein, en specifiek op de gevolgen van de transitie naar vraag gestuurde dienstverlening voor houding en gedrag van  medewerkers. De focus ligt dus niet op de inhoudelijke vraagstukken van de domeinen, maar op het inspireren en motiveren van medewerkers en leidinggevenden om op een andere manier naar de vraag van de inwoner te kijken – en daarmee naar hun eigen werk.
We publiceren een toolkit voor professionals in het sociaal domein en organiseren verschillende bijeenkomsten voor alle betrokkenen zoals werkateliers, een leernetwerk voor leidinggevenden en ronde tafel bijeenkomsten met bestuurders. De succesvolle summerschool krijgt een vervolg evenals de Verkiezing van de Uitvoerder van het Jaar.

 

Lees meer over de onderdelen van het programma

Dit programma richt zich specifiek op het sociaal domein, de Omgevingswet en de veranderingen bij de afdeling Burgerzaken. Lees hier meer over via de bovenstaande tabs.

De toekomst van het Sociaal Domein? Er is nog genoeg te doen!

Vrijwel niemand weet precies hoe echt transformeren moet, want het is nog nooit op deze schaal gedaan. Dat betekent dat we dat in de praktijk moeten uitvinden. Echte transformatie betekent dat we de leefwereld van bewoners en de ervaringen van professionals centraal stellen. Omdat mensen daar dagelijks verkeren en daar dagelijks de ontmoeting met burgers plaatsvindt en omdat we daar dagelijks zien waar nieuwe systemen niet werken en ook waar ze beter kunnen. Dagelijks zijn er duizenden professionals bezig om mensen verder te helpen. In wijkteams, in jeugdteams, bij zorginstellingen, bij de gemeente. We leren nog te weinig van hun ervaringen. Laten we hun ervaringen, inzichten en oplossingen ontsluiten, delen en aanscherpen, dan kunnen we de transformatie verder brengen.

Er wordt steeds meer van gemeenten en medewerkers verwacht. Daarmee wordt het vinden en behouden van gekwalificeerde medewerkers die wendbaar en vitaal zijn steeds belangrijker. Net als de professionalisering van medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met maatwerk en eigenaarschap, regievoering, gespreksvaardigheden, complexe samenwerkingen, en het werken in een bestuurlijke en politieke omgeving.

Om medewerkers daarbij te ondersteunen, hebben ook leidinggevenden een slag te maken. Hoe combineren zij de planning en control cyclus met de behoefte aan ruimte en flexibiliteit van medewerkers? Hoe gaan zij om met het bestuurlijke en maatschappelijke veld waarin medewerkers opereren?

De focus ligt dus niet op de inhoudelijke vraagstukken van de domeinen, maar op het inspireren en motiveren van medewerkers en leidinggevenden om op een andere manier naar de vraag van de inwoner te kijken – en daarmee naar hun eigen werk.

Doelen van het onderdeel Sociaal Domein in het programma Transformatie Dienstverlening

Binnen het programmaonderdeel Sociaal Domein hebben we ons een aantal doelen gesteld namelijk:

  1. Leren voor, door en met elkaar binnen en buiten onze eigen sector.
  2. Knelpunten en oplossingen inventariseren en agenderen op de juiste plekken.
  3. Met als doel om gemeenten en hun medewerkers te helpen het sociaal domein te transformeren.
  4. Waarbij professionals in het sociaal domein DE vakmensen zijn die inwoners helpen met zijn hulpvragen.

De resultaten van dit programma worden op verschillende manieren gedeeld. Door middel van praktijkverhalen, de toolkit, bijeenkomsten en door in gesprek te gaan met zoveel mogelijk partijen die in het sociaal domein werkzaam zijn. Gemeenten en niet gemeenten. Want samen bereiken we het beste resultaat!

Meer weten?

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met May Louise Yalcin, tel. 070 763 00 30 of stuur een mail naar sociaaldomein@aeno.nl. Meer lezen over het Sociaal Domein? Klik op de onderstaande button.

 

Meer informatie over het Sociaal Domein

 

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die, naar verwachting, op 1 januari 2021 in werking treedt. De Omgevingswet is de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staan regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met invoering van deze wet krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met een andere werkwijze. Een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden.

Wil je meer weten weten over de uitgangspunten van de Omgevingswet? Lees hier dan alle informatie over het doel en de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Producten voor de omgevingswet

A&O fonds Gemeenten ontwikkelt verschillende producten om over de omgevingswet te informeren en inspireren. Klik verder voor meer informatie over de onderstaande producten:

Meer weten?

Klik op de onderstaande button voor meer informatie over de Omgevingswet.

 

Lees meer over de Omgevingswet

Burgerzaken in beweging

Wat betekenen ontwikkelingen zoals digitalisering en veranderende wet- en regelgeving voor het werk bij Burgerzaken? En hoe weet je of er in jouw gemeente voldoende aandacht is voor deze veranderingen? A&O fonds Gemeenten helpt je samen met de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) om deze vragen te beantwoorden. We maken de veranderingen inzichtelijk en geven je handvatten om je erop voor te bereiden.

Klik hier en lees meer over de toekomst van burgerzaken, en wat dit betekent voor leidinggevenden en medewerkers.