Veel energie tijdens tweede bijeenkomst Uitvoeringsautoriteit

De ideale uitvoerder? “Dat is de uitvoerder die naast de klant gaat staan en samen met hem op zoek gaat naar oplossingen voor zijn problemen. En belangrijker nog, dat is iemand die niet achter zijn bureau blijft zitten. Dat is iemand die de leefwereld van zijn klant binnen stapt en deze probeert te begrijpen.” Dat is in het kort hoe Paul Scheerder, van het NPO programma Schuldig, de ideale uitvoerder beschrijft. Scheerder was tijdens de tweede bijeenkomst van de Uitvoeringsautoriteit één van de sprekers. Naast Scheerder kwamen ook Aygüt Keskin (Schuldenlab gemeente Den Haag) en Marco Florijn (voormalig wethouder van Rotterdam) aan het woord.

Zet de uitvoerder centraal en laat professionals aangeven wat zij nodig hebben om hun dagelijks werk goed uit te voeren. Dat was één van de aanbevelingen tijdens de eerste bijeenkomst van de Uitvoeringsautoriteit. Een aanbeveling die de essentie van de Uitvoeringsautoriteit weergeeft. Niet top-down, maar bottum-up beleid maken en werken aan oplossingen. De uitvoerders aan het woord.

Marco Florijn, voormalig wethouder gemeente Rotterdam, over de uitvoeringsautoriteit:

Uitvoerders vanuit gemeenten, buurtteams, welzijnsorganisaties, vertegenwoordigers vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, VWS, Movisie en King vonden hun weg naar Amersfoort waar – 26 januari – de vervolgbijeenkomst van de Uitvoeringsautoriteit op het programma stond. Ruim 60 uitvoerders luisterden in de ochtend aandachtig naar de verhalen van Paul Scheerder en Aygüt Keskin. In de middag stonden werksessies op het programma, waarin praktijkcases van de uitvoerders zelf centraal stonden.
(Download de presentatie over de uitvoeringsautoriteit)

Een tip van Aygüt Keskin aan de Uitvoeringsautoriteit:

Download de presentatie van Aygüt Keskin over het Schuldenlab van gemeente Den Haag.

Vertrouwen

Het woord ‘Vertrouwen’ was aan veel van de tafels de rode draad. Werken vanuit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen. “Maatwerk is nodig maar dit moet je goed invullen. Je moet buiten de regeltjes om kunnen. Van bovenaf heb je dan steun en vertrouwen nodig om te handelen. Alleen dan kun je bij het afwegen van regels beslissingen nemen in het belang van de klant. Kortom, voor ingewikkelde gevallen is nodig: ruimte voor maatwerk en vertrouwen in professionals in het Sociaal Domein.” Hoewel ‘vertrouwen’ veelvuldig voorbij kwam is het tegelijkertijd een begrip waar we nog weinig zicht op hebben. Daarom werd er ook voor gepleit om hier meer grip op te krijgen: “We meten vertrouwen niet en we brengen het niet in kaart. Maar we hebben het er wel veel over. We zouden vertrouwen handen en voeten moeten geven. Bijvoorbeeld door het maken van een vertrouwensmatrix. Dan kunnen we er wat van zeggen en erop anticiperen.”

Tijdens de werksessies passeerden tal van onderwerpen de revue, bijvoorbeeld: hoe ga je om met de problematiek van jonge (veelal onder de 18) drugsrunners, hoe ga je als hulpverlener om met fraude en het feit dat ‘privacy’ vaak in de weg staat wanneer je als zorgverlener goede zorg wilt bieden. Het privacy vraagstuk kwam in het verhaal van Scheerder ook al aan de orde. Hij zei daarover: “Houd je je aan de privacywetten, dan kun je eigenlijk niets. Privacy wordt door belanghebbende partijen met regelmaat misbruikt. Er zijn veel partijen die verdienen aan andermans schulden. En die zijn daarom niet gebaat bij openheid van gegevens.”

Astrid Willemsen, gemeente Apeldoorn blikt terug op de ochtend: “Mensen die buiten kaders vallen kun je alleen helpen door buiten kaders te denken.”

Niet alleen dilemma’s

Uiteraard kwamen er niet alleen dilemma’s aan bod. Ook successen en tips werden gedeeld met de zaal. Bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven zoals ‘Veil je schulden’ van de gemeente Apeldoorn, waar ze de samenwerking hebben gezocht met de Rotary veiling. Of de aanpak van de gemeente Middelburg wanneer het gaat om collectief aanbod en maatwerk. Een aanpak die collega’s vanuit Rotterdam dusdanig interessant vinden, dat ze direct een afspraak hebben gemaakt om te komen ‘gluren bij de buren’. Tips waren er ook: Laat deurwaarders en bewindvoerders, maar ook ambtenaren, meelopen met wijkteams en vice versa” en “Investeer in je netwerk. Weet waar je terecht kunt en zorg dat je aan tafel komt met de juiste mensen, van wethouders tot aanbieders. En heb lef!”.

Thema’s en data voor 2017

Belangrijke output van de eerste bijeenkomst waren de thema’s en opgaven waarmee de uitvoerders te maken hebben. We hebben deze geïnventariseerd en opnieuw voorgelegd. Tijdens de lunch konden de uitvoerders aangeven welke thema’s op dit moment de meeste prioriteit hebben. De uitkomst is leidend voor de thema’s die we in 2017 agenderen. De data voor de volgende bijeenkomsten en bijbehorende thema’s zijn:

6 april, 18-/18+:
Hoe zorgen we dat jongeren, ook als ze 18 worden, toch de zorg en ondersteuning blijven ontvangen die ze nodig hebben?

22 juni, Werk en (jeugd)participatie:
Hoe begeleiden we zo veel mogelijk inwoners naar werk? En hoe zorgen we ervoor dat burgers zo goed mogelijk bij de ontwikkelingen in de samenleving worden betrokken?

9 november, Integraal werken:
Hoe, wanneer en wie werken integraal? Wanneer heeft integraal werken zin? Wanneer heeft integraal werken juist geen meerwaarde?

Meld u direct aan!

Selecteer één of meerdere bijeenkomsten waarvoor jij je wilt opgeven:

Werkateliers:

Bijeenkomsten:

Jaarcongres:

Let op: Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de  bijeenkomst. Daarna brengen wij € 150,- in rekening. U kunt ook een vervanger sturen.

Lees meer over de Uitvoeringsautoriteit

Aanbevolen voor u