Waarom een Uitvoeringsautoriteit?

Vrijwel niemand weet precies hoe echt transformeren moet, want het is nog nooit op deze schaal gedaan. Dat betekent dat we dat in de praktijk moeten uitvinden. Echte transformatie betekent dat we de leefwereld van bewoners, en de ervaringen van professionals centraal stellen. Omdat mensen daar dagelijks verkeren en daar dagelijks de ontmoeting met burgers plaatsvindt en omdat we daar dagelijks zien waar nieuwe systemen niet werken en ook waar ze beter kunnen.

Daarom moeten uitvoerders uit de praktijk voorop staan; in de vorm van een Uitvoeringsautoriteit. Dagelijks zijn er duizenden professionals bezig om mensen verder te helpen. In wijkteams, in jeugdteams, bij zorginstellingen, bij de gemeente. We leren nog te weinig van hun ervaringen. Laten we hun ervaringen, inzichten en oplossingen ontsluiten, delen en aanscherpen, dan kunnen we de transformatie verder brengen.

De uitvoeringsautoriteit stelt zichzelf de volgende doelen:

  1. Uitvoerders DELEN ervaringen en LEREN voor, door en met elkaar. Dat levert vraagstukken op. De ervaringen en vraagstukken worden opgepakt door de UA brigade.
  2. Knelpunten en oplossingen AGENDEREN.
  3. Gevraagd en ongevraagd over toekomstige decentralisaties ADVISEREN.
  4. Met als doel: In het sociale domein ten behoeve van de verzorgingsstaat van de toekomst TRANSFORMEREN.
  5. Waarbij uitvoerders DE vakmensen zijn die inwoners helpen met zijn hulpvragen.

De resultaten worden teruggekoppeld (gevraagd en ongevraagd) aan de uitvoerders zelf, gemeenten, directeuren Sociaal Domein, ministeries, etc. Op die manier kan de uitvoeringsautoriteit doen waar uitvoerders goed in zijn: uitvoeringsproblemen en oplossingen benoemen en ontwikkelen.

Thema’s 2019

In 2019 worden wederom diverse bijeenkomsten georganiseerd. Op 14 februari 2019 vindt het Congres ‘Vakmanschap in het sociaal domein’ plaats.
Meld je hier alvast aan voor deze bijeenkomst.

Uitvoerder van het Jaar

Op het congres op 14 februari 2019 wordt de Uitvoerder van het Jaar bekendgemaakt. Nomineer jezelf of je collega op deze website.

Terugblikken op bijeenkomsten in 2017 en 2018

In 2017 zijn hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Hieronder vind u een overzicht van de bijeenkomsten en de dagverslagen.

9 november 2017  Dagverslag Integraal werken
3 oktober                    Dagverlag 2e bijeenkomst 18-/18+
6 april 2017              Dagverslag18-/18+ Uitkomsten thema 18- / 18+
26 januari 2017       Vervolgbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit
3 november 2016   Startbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit

Verhalen uit de praktijk

Marco Florijn Uitvoeringsautoriteit 26 januarri 2017.
Aygül Keskin, projectleider Schuldenlab070 gemeente Den Haag.