Woensdag 7 november 2017 vond de eerste bijeenkomst van 3-2-1-co! plaats. In het ‘vrolijk’ ingerichte muntgebouw in Utrecht presenteren 6 gemeenten  een vraagstuk over de positie van  jongeren in hun gemeente. Tijdens deze editie van 3-2-1-Co werken we in drie dagen toe naar experimenten die een bestaand vraagstuk moeten oplossen. De eerste dag stond in het teken van het verkennen van de vraagstukken. Tijdens de tweede bijeenkomst op 6 december staat het bedenken van creatieve oplossingen centraal. Tijdens de  derde  bijeenkomst op 31 januari worden de ideeën uitgewerkt in concrete experimenten die vanaf dat moment in de zes gemeenten gaan lopen.

Opening en introductie

Wie is er fan van Jan Smit? Wie is zijn pincode wel eens vergeten en wie drinkt er suiker en melk in zijn koffie? De Ynnovate Bingo wordt gepeeld om kennis met elkaar te maken. Tevens zijn er zes experts aanwezig die worden voorgesteld:
– Marian Timmermans (Communicatie)
– Lies de Bruijn (Organisatie ontwikkeling)
– Netty Versloot (Organisatie, mens, hart en hoofd op één lijn krijgen)
– Lysanne van Schaik (Burn-out voorkomen en wat kunnen we ertegen doen)
– Mark van Bruxvoort (werving en selectie van jong talent)
– Tiemen Storm (werving en selectie van jong talent)

Marian, Netty en Mark zijn medeauteurs van de surfen op drijfzand publicatie die het A+O fonds eerder dit jaar gepubliceerd heeft. Lysanne is winnaar van de BZK scriptieprijs met een haar scriptie over burn-outs bij jongeren.

 

Op onderzoek uit
Om het onderwerp ‘arbeidsmarktpositie van jongeren’ inzichtelijk te maken moet er eerst onderzoek gedaan worden. De deelnemers verdelen zich over verschillende teams en de ene helft voert gesprekken met de experts over wat zij denken wat er speelt op dit gebied. De andere helft gaat de straat op voor interviews met ‘de doelgroep’ om te achterhalen wat  het beeld is dat jongeren van een gemeentelijke organisatie hebben?

Topics die ter sprake komen bij de experts gaan voor al over vernieuwing, passie in je werk, vertrouwen in je medewerkers. “Waarom mag je geen fouten maken in je werk of kun je hier niet over praten” en “Waarom is het zo lastig om te gaan staan tijdens een overleg, het is toch bewezen dat je hierdoor beter functioneert”. Op straat maakte een 13-jarige jongen een vergelijking met een plaatje uit de Donald Duck. “Een grote tafel met de burgemeester aan het hoofd en andere medewerkers eromheen”.

In een empathy map, waarbij de jongere centraal staat, worden de resultaten verwerkt.

Introductie gemeenten
Nu iedereen zich goed heeft ingeleefd in de doelgroep, presenteren de zes gemeenten hun vraagstuk rondom instroom jongeren.
Gemeente Deventer:
De gemeente Deventer vergrijst langzaam. De gemeente trekt al veel jonge medewerkers aan, maar niet genoeg! De gemeente wil structureel meer jongeren binnenhalen en zorgen dat deze binnen gemeente werkzaam blijven (ook op ‘belangrijke’ plekken). Er worden momenteel zo’n 10-15 werkplekken gecreëerd voor jongeren met (het liefst) maximaal 3 jaar werkervaring.
Gemeente Haarlemmermeer:
Er is al verjonging binnen de Gemeente Haarlemmermeer. Er is een ‘verwonderteam’ die nieuwe ideeën aandraagt, zo heeft de gemeente bijvoorbeeld geen geheim nummer meer zodat iedereen het nummer kan zien waarmee gebeld wordt. Het probleem is dus niet het aantrekken van jongeren maar het behouden van deze doelgroep. Want de meeste jongeren verlaten de gemeente na 2/3 jaar werken.
Gemeente Hengelo:
De meeste jongeren draaien na een half jaar goed mee in de organisatie. We vragen van hun een frisse blik Hoe houden we jongeren fris en scherp?
Gemeente Lelystad:
Op dit moment is de gemeente Lelystad volop in beweging. Er zijn veel ontwikkelingen rondom het vliegveld en de haven. Maar deze ontwikkelingen zie je niet binnen de gemeentelijke organisatie, de gemiddelde leeftijd van medewerkers is 48,5 jaar. Hoe kan de gemeente Lelystad meer jongeren werven en deze behouden?
Gemeente Veenendaal:
Ongeveer 40% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar. Maar hoe kun jong en oud het beste verbinden? We willen graag een klimaat in de organisatie maken waarbij het voor iedereen fijn is om te werken.
Gemeente Vlaardingen:
De gemeente is nu 3 jaar bezig met het gericht veranderen van de samenstelling van teams. We willen graag alle expertise van de ouderen en jongere medewerkers koppelen en een verbinding creëren. Maar hoe kunnen we dit bereiken?

Aan de slag
Deelnemers kiezen hun eigen case. Er wordt een selectie van de belangrijkste knelpunten rondom de thema’s gemaakt waarna duo’s aan de slag gaan om deze knelpunten uit te werken. Er worden instanties opgebeld, druk gezocht op internet en collega’s gevraagd over meer informatie. Na dit onderzoek maakt iedere groep een presentatie van 5 slides.

Presentaties
De inzichten worden aan elkaar gepresenteerd. Bekijk de presentaties bij de bijlages.

Jorn ten Brink “Door de snelheid in de oefeningen komen we snel tot de kern van het probleem! De oplossingen komen nog…”. 

Volgende bijeenkomst
Op 6 december vindt de volgende bijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens deze dag worden creatieve ideeën gezocht voor de vraagstukken van de gemeenten. Vind jij het leuk om mee te denken over deze cases, meld je dan snel aan!

Aanbevolen voor u