Tijdens deze vierde bijeenkomst van de Uitvoeringsautoriteit over Integraal Werken was ook de finale van de verkiezing van de Uitvoerder van het Jaar. Marlous Bruntink van de gemeente Haaksbergen mag zich een jaar lang  ‘Uitvoerder van het Jaar’ noemen. Nico Versteeg, bestuurder A+O fonds Gemeenten, zei tegen de aanwezigen: “De overheid krijgt door jullie werk een gezicht in de dagelijkse praktijk.” Het waren mooie woorden aan het eind van een succesvolle bijeenkomst waar mensen inspiratie hebben opgedaan, kennis hebben gedeeld en vooral het gesprek zijn aangegaan met andere professionals.

Bekijk de sfeerimpressie van deze dag:

Opdracht van 17 miljoen mensen

Na weer een onnavolgbare opening door dagvoorzitter Rob Koops en een korte introductie van May Yalcin volgde een inspirerende presentatie van directeur UWV Werkbedrijf Tof Thissen. Hij begon zijn verhaal door te vertellen dat het UWV niet spreekt over klanten, maar over opdrachtgevers. “Wij  hebben de opdracht van 17 miljoen mensen om mensen naar werk en inkomen te begeleiden.”  Tof Thissen schetste ook het beeld van de bankenwereld en de crisis waar de eindverantwoordelijken niet meer wisten welke producten en diensten er werden verkocht. “Wat daar is gebeurd wil geen enkele bestuurder. Helemaal losraken van de werkelijkheid van alle dag.”

Iedereen speelt zijn eigen pijp van het orgel

“Ik spreek veel met mensen en zie dan ook hoe wij ingrijpen in de leefwereld van de persoon. Er zijn voorbeelden dat er wel 8 tot 9 hulpverleners bezig zijn, ieder vanuit hun eigen domein. Deze hulpverleners weten soms niets van elkaar. Vragen als het ware om regie. Wie zorgt voor de integraliteit, de regie? Ik vergelijk het met een orgel, ieder speelt zijn eigen pijp, maar het moet niet beperkt blijven tot die ene pijp. Het samenspel is belangrijk. Hoe doen we dat? Samen met andere partners. Het UWV zoekt ook de samenwerking met partners in het sociale domein, zodat geen mens verloren gaat.”

Meer empathie

Tof Thissen” We moeten mensen het gevoel geven dat de overheid naar mensen omkijkt. We moeten ons bewust zijn van wat systemen doen in de leefwereld van mensen. Wat betekent het om mensen te vragen risico’s te nemen vanuit hun eigen rechtspositie. Wat je vraagt, moet jezelf zijn. Herman Tjeenk Willink zei het ook. “De overheid dient met een ander dedain te kijken naar de mensen. Toon meer empathie. Ik raad ook een ieder aan om de film ‘I Daniel Blake’  te gaan zien. Het toont aan hoe iemand verstrikt kan raken in de systeemwereld waarin geen ruimte is voor het menselijke aspect.”

Oproep tot partnership

Tof Thissen roept aan het eind van zijn betoog op tot meer connectie tussen het Sociaal Domein en Werk en Inkomen. Hij wil, ondanks de verschillende opgaven komen tot een partnership. Het UWV kent de dagelijkse leefwereld van de mensen, de kwetsbaarheid, het inkomenscomponent. “ We moeten niet sturen op financiën, maar op ambities. Wat is de bedoeling? Hulp dichter bij de burger. “ Het zou fantastisch zijn als wij een verbinding tussen de orgelpijpen kunnen maken. Het is een mooie dag 9 november voor het maken partnerships. Op 9 november zijn ook de muren in Berlijn weggehaald. Het zou mooi zijn als deze dag herinnert wordt als de dag dat er echt connectie werd gemaakt.”

Workshops

Na het inspirerende betoog van Tof Thissen volgde de eerste ronde met workshops voor de deelnemers. Het was even zoeken naar de juiste zaal in het schitterende Marienhof, maar uiteindelijk vonden de meesten hun weg naar de workshop. Eén van de workshops werd gegeven door Nely Sieffers en Afke Jong van het UW Ouderplatform. Nely Sieffers:”Ouders met een hulpvraag lopen vaak vast in een doolhof van regelingen, organisaties en hulpverleners. We willen graag ons verhaal vertellen vanuit de praktijk en over integrale samenwerking met hulpverleners die vaak zo hard nodig is.”

Eén regisseur

Op basis van een case werd het landschap inzichtelijk gemaakt; een overzicht van de vele organisaties en hulpverleners die vaak betrokken zijn bij de hulpverlening aan ouders met hulpvraag kind. Voor vele deelnemers aan de workshop was het beeld herkenbaar, en wordt er in de praktijk al heel veel samengewerkt. In Haaksbergen is één regisseur aan het werk die regie heeft en doorzettingskracht heeft om te regelen wat nodig is. Ook in andere gemeenten zijn organisaties druk bezig om met een integrale aanpak, die uitgaat van het kind of het gezin de hulpvraag in te vullen. Helaas merken ouders in de praktijk dat het ook nog wel eens misgaat.

Maatwerk

“Je moet naast ouders staan, maatwerk leveren. Wij hebben in Haaksbergen alles in één pand. Ik zie dagelijks iedereen. Het is aan de ambtenaar om het te regelen.”, aldus regisseur Marlous Bruntink. In Delft wordt gewerkt met een sociaal team waar de vier leefgebieden samenwerken. De conclusie aan het eind van de workshop is dat de uitdaging voor gemeenten is om één regisseur voor alle domeinen te hebben en die de doorzettingsmacht heeft om de hulpvraag en informatiebehoefte op te lossen. Afke Jong: ”Heel fijn om hier onze dagelijkse praktijk te schetsen en te horen ook dat veel gemeenten goed werken aan integraliteit.”

Feniks

In de workshop ‘ Blauwdruk voor de integrale jeugdhulp’ schetsten Cynthia Kempe (Brijder Jeugd), Vita Cossé en Piet Molenaar (Parlan Jeughulp) het proces dat zijn doorliepen en de zaken die zij tegenkwamen bij het maken van hun product Feniks. Cynthia Kempe:” Het ging om de beantwoording van de vragen bij jongeren met complexe problematiek. De individuele organisaties kwamen daar niet uit en liepen tegen hun grenzen aan. We gingen op zoek naar andere vormen van samenwerking om deze vragen beantwoord te krijgen. De gemeente Hoorn vond dit een prachtig initiatief en heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld.”

Vertrouwen

Vita Cossé:”De samenwerking was nog complexer dan we hadden voorzien, maar uiteindelijk is deze samenwerking wel het antwoord op de complexiteit van de problematiek jeugdzorg. Als individuele organisatie hadden we dit niet gered.” Piet Molenaar: ”Er komt veel bij kijken, maar alles kon worden opgelost. Natuurlijk gaat het in zo’n proces ook om vertrouwen. Je kijkt als het ware bij elkaar in de keuken. We hebben het voor elkaar gekregen en ook met behulp van publieke gelden en daarom willen we deze blauwdruk van samenwerking ook beschikbaar stellen aan andere organisaties.”

Uitvoerder van het jaar

Na deze workshopronden was het tijd voor de vele prijsuitreikingen door voorzitter Rob Koops. De belangrijkste prijsuitreiking was natuurlijk die van de ‘Uitvoerder van het jaar’. Dit jaar ging de publieksprijs en de Juryprijs naar de al eerder genoemde Marlous Buntink uit Haaksbergen. En natuurlijk was de waardering van het publiek en de jury voor alle kandidaten even groot. Volgend jaar is er weer een nieuwe verkiezing van ‘ Uitvoerder van het Jaar’ en een nieuwe reeks van bijeenkomsten van de Uitvoeringsautoriteit. May Yalcin: ”We beginnen in januari weer met een nieuwe reeks. De animo en interesse is groot. Mensen hebben behoefte om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.”

Quote van een deelnemer:

Mirjam van Maastricht (JGT, Leiden)

“Dit is niet de eerste keer dat ik hier ben. Vind het fijn om gelijkgestemden te ontmoeten om kennis te delen en elkaar te ontmoeten. Kijk uit naar volgende bijeenkomsten.”

Aanbevolen voor u