“In de Verwijstabel is informatie gebundeld, van Veiligheid tot Geluid”

Bent u bezig met het Plan van Aanpak RIE van de Buitendienst? Of wilt u bijvoorbeeld meer informatie over geluid op het werk? In de Verwijstabel is een overzicht gemaakt van verschillende instrumenten en informatie die u ondersteunen bij het uitvoeren van het Plan van Aanpak wat volgt uit de RIE. De Verwijstabel is onderverdeeld in de verschillende onderwerpen, zoals fysieke belasting, trillingen en gevaarlijke stoffen. Het biedt u handvatten hoe u de actiepunten kunt uit gaan voeren. U kunt bijvoorbeeld denken aan checklists of Wet- en regelgeving.

Voor wie?

De Verwijstabel is te gebruiken voor iedereen die bezig is met Arbo en gezond werk. Dit kan de leidinggevende zijn, of preventiemedewerkers van de buitendienst, de Arbocoördinator of een andere geïnteresseerde.

Uw voordelen

  1.  Onderwerpen gecategoriseerd per tabblad.
  2. Ondersteuning bij uitvoering Plan van Aanpak RIE Buitendienst.
  3. Overzicht van alle instrumenten/informatie over Arbo gerelateerde onderwerpen.

Download de Verwijstabel.

Aanbevolen voor u