Vitaliteit – Met energie en plezier aan het werk

De gemeente is een belangrijke basis voor een gezonde toekomstbestendige samenleving waarin burgers naar draagkracht actief deelnemen. De gemeente verandert, waardoor de functies binnen de gemeenten veranderen, verzwaren. Dit doet een groter beroep op inzet en flexibiliteit van medewerkers. De gemeente is een belangrijke basis voor een gezonde toekomstbestendige samenleving waarin burgers naar draagkracht actief deelnemen. Gezondheid en Vitaliteit zijn daarom van nog groter belang. Medewerkers met een goede gezondheid zijn productiever, het energieniveau stijgt en ze werken met plezier. De (werk)druk wordt groter en kennis van inhoud, het toepassen van verschillende vaardigheden en het inzetten van het netwerk vergen veel van medewerkers.

Het verzuimpercentage bij gemeenten is al jaren rond de 5,4% (Personeelsmonitor Gemeenten 2016). Dit percentage is structureel hoger dan in andere sectoren.  Door de stijging van de gemiddelde leeftijd, centralisatie van gemeenten en een verhoogde werkdruk, is het risico op een nog hoger verzuimpercentage groot.

Om medewerkers gezond en vitaal aan het werk te houden, is het belangrijk vitaliteit binnen de organisatie op de agenda te zetten en medewerkers bewust te laten worden van de gevolgen en het belang van vitaliteit.

Heeft jouw gemeente actief op het gebied van vitaliteit?

A+O fonds Gemeenten is altijd op zoek naar op zoek naar gemeenten die actief zijn op het gebied van vitaliteit. Heb jij een goed voorbeeld om te delen, dan horen wij dat graag! Ook horen we graag van gemeenten wat de grootste uitdagingen zijn op het gebied van vitaliteit.

Neem contact met ons op via gezondwerk@aeno.nl

Campagne Vitaliteit (ESF-Project)

A+O Fonds Gemeenten wil met dit project gemeenten handvatten bieden om de medewerkers bewust te laten worden van hun eigen vitaliteit en het thema op de agenda te zetten.

Door middel van het opzetten van een voorlichtingscampagne ondersteunen we gemeenten met het monitoren, bewust maken en implementeren van het thema vitaliteit. Dit doen wij door middel van het opzetten van een ambassadeursnetwerk, het aanbieden van verschillende middelen om vitaliteit te agenderen en te monitoren en het delen van best practices om te inspireren. De campagne wordt in samenwerking met een klankbordgroep ontwikkeld.

 

 

 

 

Aanbevolen voor u