In het kader van het werkgelegenheidsbeleid van de overheid was het enkele jaren toegestaan om in wervingsadvertenties specifiek te vragen naar sollicitanten tussen de 18 en 27 jaar. Dit kon door in een vacature aan te geven dat er gezocht werd naar deze specifieke doelgroep van 18 tot 27 jaar. Nu de werkgelegenheid weer flink is gestegen, heeft het nieuwe kabinet geen juridische grondslag meer gecreëerd voor het werkgelegenheidsbeleid. Ook bij wervingscampagnes en vacatureteksten voor traineeships mag niet expliciet een leeftijdsgrens gecommuniceerd worden, omdat dit kan worden aangemerkt als leeftijdsdiscriminatie neergelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL).

Het bovenstaande leidt tot veel vragen van gemeenten, waaronder veel gemeenten die een Generatiepact hebben ingevoerd. De VNG pakt deze vragen op en zal aan het kabinet vragen een AMvB op te stellen om wel gericht te mogen werven onder jongeren zodat het generatiepact door gemeenten kan worden ingezet. Zo lang de AMvB nog niet van kracht is, wordt het kabinet gevraagd om een voorlopige ontheffing af te geven.

Meer over dit onderwerp is te lezen op de site van werk.nl of op de website van Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Aanbevolen voor u