Gemeentelijke organisaties zijn sterk aan verandering onderhevig. HR staat voor de uitdaging om toegevoegde waarde te blijven leveren. Inzicht in het primaire proces van de verschillende bedrijfsonderdelen van gemeenten en de veranderingen die hier (gaan) spelen is daarbij voor HR van groot belang om strategische gesprekspartner voor het management te zijn. Om beter inzicht te krijgen in het primaire proces en de hierbij behorende verander- en leervraagstukken en om de rol van strategisch gesprekspartner goed te kunnen vervullen, heeft het A+O fonds de vragenlijsten Waardering Toegevoegde waarde HR ontwikkeld.

Inhoud vragenlijsten

In de vragenlijsten komt onder andere aan de orde:

  • Strategische opgaven en de impact hiervan op de gemeente
  • Uitdagingen voor HR
  • De rol van HR
  • De ondersteuning door HR
  • De verbinding van HR met het primaire proces

Er zijn vragenlijsten ontwikkeld voor management, medewerkers, bestuur en OR:

Management
Medewerkers
Bestuur
OR

Gebruik vragenlijsten

De vragenlijsten zijn te gebruiken in interviews of als (online) enquête. De resultaten van de vragenlijst kunt u gebruiken bij de verdere ontwikkeling en professionalisering van HR in relatie tot de actuele en komende verander- en leeropgaven van gemeenten.

Ondersteuning

Deze vragenlijsten zijn onderdeel van het programma HR 2020. Het gebruik van de vragenlijsten zou onderdeel uit moeten maken van een ontwikkelings- en professionaliseringstraject van HR. Heeft u daarbij behoefte aan ondersteuning of wilt u sparren over de resultaten en de verder te zetten stappen, neem dan contact met ons op via secretariaat@aeno.nl.

Meer informatie

Bij vragen over de vragenlijsten zelf kunt u contact opnemen met Renz Davits, A+O fonds Gemeenten (renz.davits@aeno.nl)

Aanbevolen voor u