A&O fonds Gemeenten ontwikkelt producten om de gemeentelijke organisatie over de Omgevingswet te informeren en bij de veranderingen te ondersteunen. A&O organiseert bijvoorbeeld verschillende Werkateliers Omgevingswet samen met het landelijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Hieronder vind je een overzicht.

Het woord ‘Omgevingswet’ hoor je steeds vaker en lijkt een steeds zwaardere lading te krijgen binnen je organisatie. Je medewerkers worden gevraagd deel te nemen aan projectgroepen, je team of afdeling moet ‘anders gaan werken’. De invoeringsdatum komt steeds dichterbij, dus de druk wordt hoger. Je kunt er niet meer omheen.

Maar wat betekent dat nou? Wat wordt dan anders? En hoe? En heb je het niet al druk genoeg met vandaag om ook nog te werken aan morgen? Wij zeggen: laat je niet overvallen door deze ontwikkeling, maar geef jezelf de kennis en het gereedschap om zélf de regie in handen te houden!

Werkatelier HR-adviseur en programmaleider

De Omgevingswet heeft straks niet alleen gevolgen voor gemeenten, maar ook voor alle ketenpartners. Daarom bieden we deze werkateliers regionaal aan. Bij de opzet van een werkatelier kunnen maximaal 12 duo’s deelnemen.

Deelname aan een werkatelier gaat in duo’s. De HR-adviseur en programmaleider hebben elkaar nodig voor een goede voorbereiding bij verandering van houding en gedrag van medewerkers.

Wat is er nodig?

 • 12 organisaties die al samenwerken
 • van elke organisatie deelnemende HR-adviseur en projectleider
 • een locatie met faciliteiten voor koffie en thee
 • zaal waarbij de stoelen in een kring of vierkant gezet kunnen worden
 • extra ruimtes om in kleine groepen te werken
 • in de plenaire zaal (minstens) 2 flip-overs
 • in de plenaire zaal een beamer en een scherm of een witte muur

Programma werkatelier

Het werkatelier start met een interactieve inleiding om kennis te maken en kennis op te frissen over de Omgevingswet. We gaan met elkaar in gesprek over wat goede teams kenmerkt en welke ingrediënten essentieel zijn voor organisaties om succesvol te veranderen.

Deel 1

We gaan aan de slag met een concrete vraag over anders werken per organisatie. We letten op:

 • doel
 • wat helpt ons met de transitie
 • welke belemmeringen zijn er
 • wat gaan we tegenkomen

Deel 2

We bespreken de opbrengst van deel 1 met elkaar. Is er een rode lijn zichtbaar? Hoe kunnen we elkaar helpen, wat kunnen we van elkaar leren?

Wil jij in jouw regio samen met andere gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, provincie en het Rijk een werkatelier Omgevingswet? Stuur een mail naar secretariaat@aeno.nl.

Werkatelier leidinggevenden

In deze intensieve workshop nemen we leidinggevenden in vogelvlucht mee langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet. Wat betekenen de veranderingen voor jouw medewerkers? Hoe ga je daar als leidinggevende mee om?

Wil jij een werkatelier bij jou in de omgeving organiseren? Vul dan onderstaand formulier in. Het mag naar esther.loozen@aeno.nl.

Workshop: Mijn toekomst met de Omgevingswet

Wat doet de Omgevingswet met de functie van gemeentemedewerkers? Wat doet het met hun motivatie en vertrouwen in de toekomst van hun loopbaan?

De workshop wordt geleid door procesbegeleiders van Publiek Domein. Zij begeleiden medewerkers die weerstand voelen bij de Omgevingswet en waarbij dat consequenties heeft op de werkmotivatie.

Projectleiders en P&O adviseurs

De workshop ‘Mijn toekomst met de Omgevingswet’ is bedoeld voor projectleiders en P&O adviseurs die voor hun organisatie met teams of werkgroepen aan de slag willen met de Omgevingswet.

Wat is het resultaat?

Projectleiders en P&O krijgen externe expertise aangeboden om mogelijke weerstanden bespreekbaar en toekomstgericht te maken.

De workshop geeft handvatten hoe de communicatie naar de medewerkers kan worden ingericht.

Opzet

 • De workshop duurt 3 uur
 • Het geeft informatie over de lokale stand van zaken in afstemming met de projectleider en of P&O adviseur.
 • Het vindt plaats bij een gemeentelijke organisatie of regio (op locatie).
 • De workshop is voor de projectleiders en of P&O adviseurs met een projectgroep of team van minimaal 8 tot maximaal 15 deelnemers.
 • De projectleider of de P&O adviseur verzorgt zelf de werving van de deelnemers en motiveert het projectteam Omgevingswet om deel te nemen.

Programma

Tijdens de workshop doorlopen we een programma dat bestaat uit vijf stappen. Voor stap 2 stemmen we voor de inhoud af met de projectleider of P&O adviseur.

 • Stap 1: ophalen van de onderstroom
 • Stap 2: de nuchtere werkelijkheid
 • Stap 3: omgaan met verandering: van model naar praktijk
 • Stap 4: je kritische gelijk
 • Stap 5: afronden en vooruit kijken

Wil jouw gemeente samen met ons een workshop ‘Mijn toekomst met de Omgevingswet’ organiseren? Stuur een email naar esther.loozen@aeno.nl en meld je aan.

Leernetwerk samenwerken en de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert de manier van samenwerken op verschillende niveaus. Voor de gemeentemedewerker betekent dit veranderingen in:

 • samenwerken binnen de gemeente
 • samenwerken met bewoners en bedrijven
 • samenwerken in de regio

Wat vraagt het samenwerken straks van jou als professional? Tijdens het leernetwerk ‘Samenwerken en de Omgevingswet’ ga je samen met vakgenoten in een serie van 4 sessies op zoek naar antwoorden.

In 2020 vinden de sessies plaats in:

 • Vanaf 11 februari in Eindhoven
 • Vanaf 13 februari in Zwolle
 • Vanaf 3 september in Leiden

Misschien vind je dit ook interessant