Loslaten vraagt om een heldere visie en kaders, afwegen van belangen vraagt om helderheid over het belang van de overheid én ambtelijke vakmanschap van nu vraagt om een nieuwe werkgeversrol. In een notendop de belangrijkste conclusies van de eerste leerkringbijeenkomst “Werken aan ambtelijk vakmanschap in gemeente in de participatiemaatschappij”.

Deze bijeenkomst is onderdeel van het onderzoek naar ambtelijk vakmanschap in gemeenten in het licht van de huidige participatiemaatschappij. Dit onderzoek, onder leiding van de Universiteit van Tilburg (Merlijn van Hulst, Wieke Blijleven en Frank Hendriks), is mede mogelijk door de steun van het A+O fonds Gemeenten, BZK, de VNG en een zestal gemeenten (Amersfoort, Apeldoorn, Berkelland, Breda, Harderwijk en Tilburg). Er zijn ruim 50 medewerkers, die daadwerkelijk contact hebben met inwoners, geïnterviewd. De resultaten van deze interviews worden besproken in de leerkring. De opbrengsten uit deze leerkring worden gecombineerd met de resultaten van de interviews.

De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: Welke werkpraktijken hebben gemeenteambtenaren ontwikkeld in de omgang met diverse vormen van burgerbetrokkenheid, hoe gaan zij om met de dilemma’s waar zij in hun dagelijkse werk mee geconfronteerd worden en hoe zouden zij hierin van elkaar kunnen leren?

Ambtelijk vakmanschap anno nu

De eerste leerkringbijeenkomst, op 14 maart 2018, kende met 60 deelnemers een goede opkomst. De opening werd verzorgd door Bertien Houwing, wethouder Amersfoort en bestuurslid A+O fonds Gemeenten. Hoogleraar Frank Hendriks gaf daarna een inleiding over ambtelijk vakmanschap anno nu. De belangrijkste uitkomst? Ambtelijk vakmanschap vraagt tegenwoordig om een bepaalde mindset: Niet meer oordelen of iets wel of niet mag. Maar ons afvragen hoe we dingen mogelijk kunnen maken. Dit vraagt bijvoorbeeld om handelen “in de geest van” de wet. Vertrouwen is daarbij essentieel, of dat nu binnen de gemeente is of in contact met de inwoner. Deze nieuwe mindset komt naast de “oorspronkelijke rollen” van ambtelijk vakmanschap, zoals kennis van beleid en procedures.

Na het verhaal van Frank Hendriks is in drie werkgroepen doorgepraat over de drie belangrijkste dilemma’s die werden herkend: loslaten of (toch blijven) sturen, bemiddelen (wat als partijen in de stad het niet eens zijn) en afwegen van belangen (wat als initiatieven van de stad botsen met gemeentelijke belangen).

Conclusies van deze dag

De belangrijkste conclusies van deze eerste bijeenkomst op een rijtje:

  • Los kunnen laten vraagt om een heldere visie en kaders. Loslaten betekent misschien wel meer werk in plaats van minder werk.
  • Afwegen van belangen vraagt om helderheid over het belang van de overheid. En dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen.
  • Het ambtelijk vakmanschap van nu vraagt ook om een nieuwe werkgeversrol: rugdekking, steun en ruimte voor creativiteit.

Lees het verslag van deze dag.

Meer weten of aansluiten?

Wilt u meer weten over het onderzoek of aansluiten? Neem dan contact op met Wieke Blijleven van de Universiteit van Tilburg, via w.blijleven@uvt.nl.

Aanbevolen voor u