Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

Transities, veranderende wetgeving, kwaliteitseisen en nieuwe organisatiemodellen: de arbeidsmarkt is hierdoor continu in beweging. Organisaties vragen meer betrokkenheid, blijvend te ontwikkelen en flexibele inzet van hun medewerkers, dit is noodzaak om voorop te blijven. Niets of te weinig meedoen veroorzaakt verlies van grip op uw werk en loopbaan. In de workshop ArbeidsFit geeft u een boost aan uw inzetbaarheid en waarde op de arbeidsmarkt.

Inhoud
In een dagdeel leiden wij u door ons stappenplan ArbeidsFit, welke is opgebouwd aan de hand van drie kernbegrippen: Reflecteren, Informeren en Actie. Samen met de andere deelnemers reflecteert u op uzelf, uw loopbaan en uw toekomstige wensen in het werk. Met blik naar buiten zoekt u de kansen, mogelijkheden en ontwikkelpaden. De workshop eindigt u met concrete doelen en strategieën om hun inzetbaarheid direct te gaan vergroten.

Resultaat
U heeft oog voor uw eigen inbreng bij veranderingen én leert werken vanuit eigen wens, eigen competenties en het behouden van regie over uw loopbaan. U bent voorbereid daadkrachtig te reageren op (toekomstige) ontwikkelingen.

De toegevoegde waarde van ArbeidsFit
Ervaringen die eerdere deelnemers noemen:
• Ik heb mezelf goed in kaart gebracht en nu kan ik kansen en mogelijkheden onderzoeken.
• Meer besef van eigen verantwoordelijkheid voor mijn loopbaan.
• Ik heb geleerd om mee te blijven bewegen en me voor te bereiden op verandering.
• Inspirerend om andere mogelijkheden voor mezelf te zien.
• Ik begrijp nu goed wat er gaat veranderen en ben er minder bang voor.

Max. aantal personen: 15

Benodigdheden:
Een ruimte met tafels in kleine groepjes, flipover, beamer en laptop

Workshopleider: Mattheus Hofland (Kans Kwadraat)

Aanbevolen voor u