Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

Bestuurders en beleidsmakers gaan er nog vaak van uit dat burgers altijd rationele keuzes maken. Ten onrechte: in de realiteit van alledag blijkt het tegendeel. Uitbreiden van wet- en regelgeving verzwakt het vertrouwen en versterkt het wantrouwen in de overheid. Het is hoog tijd voor ‘omgekeerd beïnvloeden’. Hoe kun je als overheid de burger bij het maken van keuzes een ‘nudge’, een zetje in de rug, geven zónder de autonomie van de burger uit het oog te verliezen? We keren daarom in deze workshop de traditionele beïnvloedingsstrategieën van de overheid om en geven een beeld van invloedstactieken als alternatief voor wet- en regelgeving.

Maximaal aantal deelnemers: 
12 personen

Workshopleider:
Guus Essers

Aanbevolen voor u