Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

De verhouding tussen overheid en burgers is aan het veranderen. Gemeenten, provincies en waterschappen betrekken inwoners, ondernemers en andere partners vaak bij het ontwikkelen van beleid: burgerparticipatie komt in vele vormen voor. Steeds meer nemen deze partijen ook zélf het initiatief om zaken in hun omgeving aan te pakken. De overheid is in die gevallen niet leidend meer, maar volgend op de initiatieven van inwoners. Om Jan Rotmans te citeren: “De overheid wordt onderheid en de onderdaan wordt overdaan”. Aan de andere kant vraagt de overheid ook steeds meer aan haar inwoners om zaken zelf te regelen, met de ‘participatiesamenleving’ als sprekend voorbeeld. De rol van de overheid verandert dus. En de manier waarop de samenwerking met burgers wordt vormgegeven daarmee ook: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Daarnaast is het van belang voor ogen te houden dat de overheid nog steeds als taak heeft om ontwikkelaar en handhaver van regels te zijn.
Maar wat vraagt de veranderende rol aan nieuwe kennis en vaardigheden, nieuwe houding en gedrag binnen úw gemeente? In deze lunchsessie kijken we gezamenlijk naar de consequenties van deze ontwikkelingen voor de houding, gedrag en kennis van ambtenaren.

Max. aantal personen: 15

Benodigdheden:
Beamer en flipover

Workshopleider: Bestuursacademie Nederland

Aanbevolen voor u