Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

Veel vraagstukken in het openbaar bestuur vragen dat er vanuit verschillende belangen en disciplines naar gekeken moet worden om tot een goede oplossing te komen. Het samenbrengen van deze belangen en disciplines en het creëren van draagvlak is daarbij essentieel. Het proces waarin een oplossing tot stand komt is dan minstens zo belangrijk als de inhoud van de oplossing zelf. In deze workshop leert u vraagstukken gestructureerd vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en daar op in te spelen, waardoor u samen met anderen meer kunt bereiken dan u vooraf had gedacht.

Max. aantal personen: 15

Benodigdheden:
Beamer en flipover

Workshopleider: Bestuursacademie Nederland

Aanbevolen voor u