Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De kunst is om daar flexibel op in te spelen, om lenig te denken. Als lenige denker ben je slagvaardig. Je bent in staat buiten de gebaande paden te treden, te vernieuwen en aan te sluiten op de energie van de netwerksamenleving. Daar ligt een grote maatschappelijke behoefte en een kans! In de workshop Lenig denken maken de deelnemers kennis met de basisprincipes van creatief denken. Ze ervaren de kracht van de automatische piloot en wat er gebeurt als je je comfort zone verlaat. Denken in kansen, creatief waarnemen en het wisselen van perspectief komen aan de orde. Deelnemers leren hoe ze met een creatieve denktechniek problemen of opdrachten op een andere manier kunnen benaderen om nieuwe ideeën en oplossingen te verzinnen. Inclusief een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat levert creativiteit concreet op in werk- en privésituaties? De workshop heeft een interactief karakter: oefenen en doen in een positieve sfeer.

Maximaal aantal deelnemers: 
14 personen

Workshopleiders:
Marenthe de Bruijne en Rene Hartman

Aanbevolen voor u