Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

Hoe ziet de publieke professional zijn positie in een veranderend democratisch landschap? Burgers die beslissen en gemeenten die faciliteren – veel is mogelijk. De vraag rijst dan wat de nieuwe rolverdelingen in de lokale democratie betekenen voor de publieke professional. Hoe bepaalt hij zijn positie?

In deze workshop gaan we met deze vraag aan de slag. Vertrekpunt vormen de concrete ervaringen en persoonlijke idealen van de deelnemers. Welke inspiratiebronnen hebben hen gevormd en welke sleutelervaringen geven hen richting in hun werk.

Deze idealen en ervaringen worden vervolgens gekoppeld aan Abraham Lincoln’s beroemde definitie van democratie als ‘bestuur van, door en voor het volk’. Vanuit deze definitie worden drie richtinggevende criteria voor de positiebepaling van de publieke professional ontwikkeld.

Daarmee gaan we oefenen via zelf ingebrachte voorbeelden en casussen. Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: wat is jouw rol in democratische vernieuwing in jouw gemeente en waar eindigt burgerparticipatie en begint krachtdadig bestuur? Of andersom: wanneer gaat bestuur vóór het volk over in bestuur dóór het volk?

Na het volgen van deze workshop heb je inspirerende ideeën opgedaan en concrete handvatten gekregen die je helpen beter je positie te bepalen als publieke professional in de hoog-dynamische omgeving van de lokale democratie.

Max. aantal personen: 15-20 personen

Benodigdheden:
Een hoefijzer opstelling en een beamer met aansluiting voor een mac

Workshopleider: Gerard Drosterij (Slow Politics)

Aanbevolen voor u