Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

In deze workshop leren de deelnemers de democraat in zichzelf kennen. Welke professionele beslissingen neem je, en hoe democratisch zijn die eigenlijk? Is het een probleem als dat niet zo is, en hoe leg je dat dan uit aan de buitenwereld? En in hoeverre spelen je eigen morele criteria overwegingen mee in zulke beslissingen?

Aan de hand van het uitgangspunt ‘Democratie is de balans tussen besturen en bestuurd worden’ leren de deelnemers via een drietal oefeningen zichzelf als publieke professional kennen. In de workshop wordt gestart met het ophalen van idealen, zoeken daarna naar de democratische balans binnen morele en praktische dilemma’s en eindigen met een frivole quiz waarin de ware democraat zal opstaan.

Maximaal aantal deelnemers: 
20 personen

Workshopleiders: 
Gerard Drosterij, Rosemarie Konijnenburg en Jan-Willem Buddingh

Aanbevolen voor u