Terug naar overzicht

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze workshop.

Vakmensen (en dat zijn we allemaal) hebben autonomie nodig om tot nieuwe werkwijzen en inzichten te kunnen komen. Het zoeken naar nieuwe werkwijzen en inzichten is nou net waar binnen gemeenten naar op zoek wordt gegaan. Het efficiency denken staat daarmee op gespannen voet en leidt tot uitholling van vakmanschap. Werken volgens protocollen haalt het eigen denkvermogen weg bij de professionals. De druk op efficiency leidt tot extreme control-behoefte, met alle gevolgen voor het werkplezier en de motivatie. En dat terwijl we allang weten dat juist werkplezier, motivatie en enige mate van regelmogelijkheden in het werk heel bepalend zijn voor resultaten. Ook is er binnen gemeente behoefte aan meer mobiliteit. Hoe krijgen we beweging in banen en daarmee de werknemers die er nu soms in dreigen vast te lopen? In deze workshop worden de deelnemers meegenomen in het sleutelen aan je vakmanschap. Als een echte Job Engineer ga je met verschillende baantechnieken een baan wendbaarder maken. Je laat daarmee een baan aansluiten bij wat een vakman kan en wil. Hiermee werken we aan een arbeidsmarkt op maat. In deze sessie zullen verschillende baangereedschappen die het Job Engineering domein omvat voorbij komen. Denk aan job crafting, job carving of bijvoorbeeld multi-jobbing. Welk gereedschap past het best bij ontwikkelingen in je eigen organisatie en hoe kun je de eerste stappen nemen om je vakmanschap te versterken? Wat levert het op en wat zijn mogelijke knelpunten? In deze interactieve workshop leren de deelnemers de beginselen van Job Engineering zelf toe te passen.

Maximaal aantal deelnemers:
10 personen

Workshopleider: 
Thijs Winthagen

Aanbevolen voor u