Het totale verzuimpercentage in de gemeentelijke sector is gedaald in het eerste halfjaar van 2023 ten opzichte van eerste halfjaar 2022; van 6,7% naar 6,3%. Het ziekteverzuim in de sector was in 2022 historisch hoog. Om te kijken of deze trend zich doorzet in 2023 is een extra meting verricht over het eerste half jaar. Download hier het hele rapport.

Afbeelding

In de rest van Nederland zien we een vergelijkbare afname van het ziekteverzuimpercentage. Het landelijke ziekteverzuim daalde van 5,9% in het eerste halfjaar 2022 naar 5,4% in het eerste halfjaar 2023. Bij organisaties met meer dan honderd medewerkers ging het percentage omlaag van 6,5% naar 6,1%.*

Het ziekteverzuim bij gemeenten ligt daarmee weliswaar nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde. Het landelijk ziekteverzuimpercentage in het openbaar bestuur lag in eerste halfjaar 2023 op 6,1% en was daarmee iets lager dan bij gemeenten.

Ziekteverzuimcijfers eerste helft 2023

Bekijk hier de uitkomsten van de extra verzuimmeting 2023. Lees hier onder de samenvatting of download het hele onderzoek.

Samenvatting

  • Totale respons van 64% van alle gemeentelijke organisaties.
  • Totaal verzuim in het eerste halfjaar 2023 is 6,3%. Een daling ten opzichte van het eerste halfjaar 2022 toen het verzuim 6,7% bedroeg.
  • Het totale verzuim in de G4 is in het eerste halfjaar van 2023 iets hoger (van 7,3% naar 7,4%) dan het eerste halfjaar van 2022. In de kleinste gemeentegrootte klasse (< 20.000 inwoners) is het verzuim gelijk gebleven (5,9%) en in de andere gemeentegrootteklassen gedaald. Dit laatste veroorzaakt de totale daling.
  • In de opbouw naar verzuimduurklasse is te zien dat het aandeel lang verzuim is toegenomen. In de overige klassen is net als bij het totaal een daling zichtbaar.
  • In het eerste half jaar van 2023 staat werkdruk en stress alleen als meest genoemde oorzaak door bedrijfsartsen voor lang of extra lang verzuim, terwijl in 2022 zowel werkdruk / stress als fysieke en fysiologische aandoeningen beide evenveel genoemd werden door bedrijfsartsen als oorzaak voor lang of extra lang verzuim.
  • Het totale aandeel nulverzuim is gestegen van 55% in het eerste halfjaar van 2022 naar 60% in het eerste halfjaar van 2023.
  • De meldingsfrequentie is gedaald van 0,83 in het eerste halfjaar 2022 naar 0,71 in het eerste halfjaar 2023.

*de landelijke halfjaarcijfers zijn berekend op basis van gemiddelde van Q1 en Q2 cijfers van het CBS.

Misschien vind je dit ook interessant