Programma Arbeidsmarkt

Wat we zien

Gemeenten hebben last van krapte op de arbeidsmarkt …
De  arbeidsmarkt verandert. Voor sommige functies ontstaat schaarste. Gemeenten hebben volop vacatures en zoeken kandidaten. Dat levert niet alleen wervingsuitdagingen op, maar stelt ook andere eisen aan ‘onboarding’ en het binden en boeien van nieuwe collega’s.

… en van overschot in de eigen organisatie
Tegelijkertijd verdwijnen en veranderen functies binnen de gemeente. Bij- en omscholing en interne mobiliteit zijn daardoor belangrijker dan ooit. En voor gemeenten en medewerkers betekent het ook: over de grenzen heen kijken naar andere sectoren. Dat laat ook de gemeente als werkgever niet onberoerd.

 

Wat we doen

We helpen gemeenten zichzelf te informeren …
Dit programma is toegespitst op twee onderwerpen: arbeidsmarktinformatie en arbeidsmarktcommunicatie. We voorzien gemeenten van ken- en stuurgetallen over het eigen gemeentelijke personeelsbestand, over de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

… en succesvoller te communiceren
We inspireren gemeenten met kennis en inzicht in benodigde competenties op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Gemeenten professionaliseren hun werving- en selectiebeleid en hebben behoefte aan op de eigen sector toegespitste kennis, een betere uitwisseling tussen en samenwerking met andere gemeenten, en een gezamenlijke inspanning om te werken aan een reëel imago van de gemeentelijke sector als werkgever. Medio 2019 publiceren we de jaarlijkse personeelsmonitor, hét overzicht van ken- en stuurgetallen op het gebied van het gemeentelijke personeelsbestand.

 

Lees meer over de onderdelen van het programma

Via de bovenstaande tabs lees je bij Informatie meer over het onderwerp Arbeidsmarktinformatie, bij Communicatie meer over het onderwerp Arbeidsmarktcommunicatie en vertellen we je bij  Personeelsmonitor alles over deze belangrijkste benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten.

Arbeidsmarktinformatie

Het onderwerp ‘Arbeidsmarktinformatie’ is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt bij A&O fonds Gemeenten.

 

Deze pagina wordt binnenkort aangevuld.

Arbeidsmarktcommunicatie

Het onderwerp ‘Arbeidsmarktcommunicatie’ is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt bij A&O fonds Gemeenten.

Producten die vanuit het onderwerp Arbeidsmarktcommunicatie zijn ontwikkeld, zijn onder andere:

  • Rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’ en bijbehorende factsheets
  • Arbeidsmarktversneller

Lees hieronder meer over deze producten en klik door op de betreffende links voor meer informatie.

 

Producten vanuit het programma Arbeidsmarktcommunicatie

Rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’

Bijna alle gemeenten hebben vacatures en 14% ervan staat zelfs al langer dan een half jaar open. En dat is wel eens anders geweest… Gemeenten willen snel reageren op de veranderende arbeidsmarkt, zich goed presenteren als aantrekkelijk werkgever en de juiste mensen aantrekken voor het vele interessante werk dat er is. Maar hoe pak je dat aan? Wat zoekt de kandidaat van vandaag in een nieuwe functie? Waar kun je die kandidaat (virtueel) ontmoeten?

Het A&O fonds Gemeenten gaf Motivaction en Intelligence Group opdracht te onderzoeken hoe gemeenten hun arbeidsmarktcommunicatie inzetten om het juiste talent te kunnen aantrekken en welke knelpunten ze daarbij tegenkomen. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’. Het rapport biedt tips van collega’s, adviezen van de professionals van de Intelligence Group en zes factsheets met informatie over het arbeidsmarktgedrag van de meest schaarse doelgroepen voor gemeenten van dit moment.

Lees hier meer en download het rapport en de factsheets.

Rapport Waar haal je ze vandaan

 

Arbeidsmarktversneller

Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt vullen dagelijks je mailbox en tijdlijn. Maar welke informatie is voor jou van belang en hoe kan die informatie jou helpen? A&O fonds Gemeenten organiseert daarom  thematische bijeenkomsten, waarbij we HR/P&O medewerkers die zich bezig houden met arbeidsmarktcommunicatie en werving, wegwijs maken in actuele arbeidsvraagstukken. Deze bijeenkomsten noemen we Arbeidsmarktversnellers. Zo worden er inzichten gegeven, wat vertaald wordt naar de praktijk.

Waarom Arbeidsmarktversnellers?

Digitalisering, economische en demografische ontwikkelingen maken dat ernstige krapte en grote overschotten naast elkaar bestaan. Kennis en goede stuurinformatie zijn onontbeerlijk voor HRM-ers die de match tussen de personeelsbehoefte van hun organisatie en de arbeidsmarkt van vandaag moeten realiseren. Daarom hebben we de Arbeidsmarktversnellers bedacht: 3 à 4 keer per jaar samen met collega’s en experts arbeidsmarktthema’s verkennen én meteen aan de slag met praktische oplossingen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 mei en staat in het teken van de krappe arbeidsmarkt en het werven van goed personeel. De tweede en derde bijeenkomst zijn op donderdag 12 september en dinsdag 26 november 2019. Houd de evenementenagenda in de gaten om je tijdig in te schrijven.

Rapport Waar haal je ze vandaan

 

Personeelsmonitor

“Zicht op de belangrijkste trends en ontwikkelingen”

De Personeelsmonitor verschijnt sinds 2000. Toen nog onder de naam ‘Personeel in Perspectief: monitor gemeenten’. Deze uitgave beschreef de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de gemeentelijke arbeidsmarkt en het gemeentelijke personeelsbeleid over 1998 en 1999. Vanaf 2001 heeft het A&O fonds ieder jaar een Personeelsmonitor uitgebracht.

De online uitgave van de Personeelsmonitor Gemeenten bestaat uit de belangrijkste kerngetallen per thema, met cijfers per gemeente grootteklasse en een samenvatting per thema. Meer informatie over berekeningen en definities is te vinden in het Gegevenswoordenboek. In de HR-databank zijn de belangrijkste kengetallen van de afgelopen vijf jaar terug te vinden.

Personeelsmonitor 2017

De meest recente Personeelsmonitor is de Personeelsmonitor 2017. Deze vind je hier online, maar is ook te downloaden als PDF.

Arbeidsmarktversnellers