De arbocatalogus beschrijft technieken, methoden en normen over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met de arbocatalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door gemeentelijke organisaties. Ook biedt de catalogus praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Ga naar de arbocatalogus
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Arbocatalogus goedgekeurd door SZW

De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW voor de onderwerpen beeldschermwerk, fysieke belasting, agressie en geweld en werkdruk. De inspectie heeft deze onderdelen geaccepteerd. Dat betekent dat de SZW ze zal gebruiken als referentiekader bij inspecties in de branche.

Met deze positieve toetsing geven we invulling aan de doelvoorschriften vernoemd in artikel 3 lid 2 en 8 van de Arbowet, diversen artikelen uit het Arbobesluit: hoofdstuk 2: artikel 2.15 lid 1 en 2, hoofdstuk 5: artikel 5.4, 5.5, 5.10, 5.12 en hoofdstuk 6: artikel 6.3. Ook gaat het om artikel 5.1 van de Arboregeling.

Arbocatalogus banner

Arbeidsrisico

In de catalogus staat wat er moet gebeuren bij een arbeidsrisico. Hoe herken je ze en hoe los je ze op?

De arbocatalogus gaat uit van vier urgente onderwerpen:

  • werkdruk
  • fysieke belasting
  • agressie en geweld
  • beeldschermwerk

Over deze onderwerpen wordt per doelgroep uitgewerkt wat er gedaan moet worden als iemand een risico loopt. De doelgroepen zijn:

  • Arboprofessional
  • Medewerker
  • Leidinggevende
  • Directie
  • Ondernemingsraad

De arbocatalogus is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is.

Ga naar de arbocatalogus

Handreiking hybride werken

Voor hybride werken is een handreiking gemaakt. De informatie is uitgesplitst in Arboprofessional, Medewerker, Ondernemingsraad, Directie en Leidinggevende.

Flyer arbocatalogus

Wil je de arbocatalogus in jouw gemeentelijke organisatie onder de aandacht brengen? Download dan onze flyer.

Sociale partners

Aan de arbocatalogus werken VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF, vertegenwoordigers van gemeenten (arboprofessionals en coördinatoren agressie en geweld), Divosa en het A&O fonds Gemeenten samen.

Misschien vind je dit ook interessant