De arbocatalogus beschrijft technieken, methoden en normen over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met de arbocatalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door gemeentelijke organisaties. Ook biedt de catalogus praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Arbocatalogus banner

In de catalogus staat wat er moet gebeuren bij een arbeidsrisico. Hoe herken je ze en hoe los je ze op?

De arbocatalogus gaat uit van vier urgente onderwerpen:

  • werkdruk
  • fysieke belasting
  • agressie en geweld
  • beeldschermwerk

Over deze onderwerpen wordt per doelgroep uitgewerkt wat er gedaan moet worden als iemand een risico loopt. De doelgroepen zijn:

  • Arboprofessional
  • Medewerker
  • Leidinggevende
  • Directie
  • Ondernemingsraad

De arbocatalogus is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is.

Flyer arbocatalogus

Wil je de arbocatalogus in jouw gemeentelijke organisatie onder de aandacht brengen? Download dan onze flyer.

Sociale partners

Aan de arbocatalogus werken VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF, vertegenwoordigers van gemeenten (arboprofessionals en coördinatoren agressie en geweld), Divosa en het A&O fonds Gemeenten samen.

De arbocatalogus is inmiddels vastgesteld door het loga. De arbocatalogus wordt nog ter toetsing aan inspectie SZW voorgelegd.

Misschien vind je dit ook interessant