Voor de
 verschilmakers.

A&O fonds Gemeenten

A&O fonds Gemeenten helpt gemeenten bij de ontwikkeling en professionalisering als werkgever en bij de ontwikkeling en groei van medewerkers. Gemeenteambtenaren zijn bij uitstek de verschilmakers die voor positieve impact zorgen en daarmee de samenleving verder brengen. Het A&O fonds is er voor de verschilmakers.

Team aeno lopen 1000

Nieuwe inzichten

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Digitalisering, globalisering, klimaatverandering, veranderende demografie en arbeidsmarkt hebben grote impact op mens en maatschappij. Deze veranderingen vragen veel van gemeenten én van de mensen die er werken.

Ze vragen om nieuwe inzichten, het doorbreken van patronen en nieuwe manieren om samen te werken met collega’s, stakeholders en inwoners. Wendbare, vitale gemeentelijke organisaties, die de kracht van hun medewerkers maximaal weten aan te boren, zijn daarbij onmisbaar. Want één ding is zeker; we zullen alle ervaring en elk talent nodig hebben bij de uitdagingen van nu en van de toekomst.

Omdatje Samen verderkomen 800

Voor de verschilmakers

Het A&O fonds is er voor de verschilmakers. Wij geloven dat elke gemeenteambtenaar met de juiste tools en ondersteuning een verschilmaker kan zijn. Ook weten we dat je soms voor de troepen uit moet gaan om verandering in gang te zetten.

We zijn er voor iedereen in de gemeentelijke organisatie*: bestuurders, leidinggevenden, adviseurs, HR- en arboprofessionals, beleidsmakers en uitvoerenden. Als paritaire organisatie behartigen wij de belangen van gemeenten én gemeenteambtenaren op basis van gelijkwaardig­heid. De sociale partners in de gemeentelijke sector (werkgevers en werknemers) hebben in 1993 de Stichting A&O fonds Gemeenten opgericht.

Wat we doen

  • We agenderen door vooruit te kijken, signaleren en duiden belangrijke ont­wikkelingen. Wanneer dat nodig is zullen we deze ontwikkelingen stimuleren en helpen versnellen.
  • We gidsen door het actief verzamelen van informatie en inspiratie, verrijken en vullen deze aan met onze eigen expertise. De opgedane kennis verspreiden en delen we graag zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen.
  • We verbinden door gemeenten en medewerkers bij elkaar te brengen rond de thema’s die ertoe doen. We bieden een open platform om elkaar te ont­moeten en ervaringen uit te wisselen. Samen bereik je immers veel meer dan alleen.
Naar de A&O agenda Naar alle A&O thema's

Missie

A&O fonds Gemeenten maakt gemeenten wendbaar en vitaal. We helpen gemeenten bij de ontwikkeling en professionalisering als werkgever en bij de ontwikkeling en groei van de medewerkers. We zorgen dat gemeenten kunnen anticiperen en meebewegen met een snel veranderende samenleving en dat gemeenteambtenaren het beste uit zichzelf kunnen halen.

*Alle medewerkers die onder de cao gemeenten of cao sgo vallen kunnen deelnemen aan alle activiteiten en initiatieven van A&O fonds Gemeenten. Medewerkers die onder de cao veiligheidsregio's vallen kunnen tot op dit moment gebruik maken van al onze online activiteiten.

Heb je vragen?

A&O fonds Gemeenten is er voor alle gemeenten en hun ambtenaren. Wil je een voorstel doen of een afspraak maken? Neem gerust contact op met secretariaat@aeno.nl.

Stuur een email
Postadres Postbus 11560
2502 AN
Den Haag
Bezoekadres Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ
Den Haag
Algemeen 070-7630030
secretariaat@aeno.nl
Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten