De nieuwe Personeelsmonitor 2022 is vanaf nu te downloaden. Elk jaar brengt A&O fonds de Personeelsmonitor Gemeenten uit; dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Door uitgebreid onderzoek te doen bij zoveel mogelijk gemeenten verzamelt A&O fonds Gemeenten informatie over de belangrijkste kengetallen. Cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

medewerkers aan het werk

HR-kengetallen vergelijken

Dashboard Personeelsmonitor

De gegevens van de Personeelsmonitor Gemeenten 2022 zijn ook terug te vinden in het dashboard van de Personeelsmonitor. Op dit online platform staan alle gegevens van de laatste Personeelsmonitor, maar ook de trends van de afgelopen jaren. Daarnaast kunnen de HR-kengetallen van jouw gemeente vergeleken worden met die van andere gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse én met provinciale en landelijke cijfers. Met een inlog kan je zelf vergelijkingen maken.

Heb je nog geen account? Vraag de contactpersoon Personeelsmonitor van jouw gemeente om een account aan te vragen. Lukt dat niet? Stuur dan een mail naar personeelsmonitor@aeno.nl.

Dashboard Personeelsmonitor Gemeenten 2022

De highlights van de Personeelsmonitor 2022

Projectleider Patricia Honcoop vertelt de highlights van de Personeelsmonitor 2022 in 5 minuten.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Personeelsmonitor voorgaande jaren

Doelstellingen

De Personeelsmonitor heeft twee doelstellingen:

  1. Benchmark voor gemeenten om ontwikkelingen in de bezetting en trends te vergelijken met andere gemeenten.
  2. Inzicht voor sociale partners in de samenstelling en ontwikkeling van de totale gemeentelijke bezetting ten behoeve van het landelijk arbeidsvoorwaardenoverleg.

Opzet onderzoek

Samen met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de gemeentelijke sector, worden de onderwerpen en de vragen die in de monitor aan de orde komen, vastgesteld.

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor bestaat uit twee delen:

  1. A&O fonds Gemeenten verzamelt met toestemming van gemeenten de geanonimiseerde salarisgegevens van 170.000 gemeenteambtenaren bij de vier grootste salarisverwerkers (Raet, Centric, ADP en IJK).
  2. A&O fonds Gemeenten doet onderzoek bij gemeenten naar het HRM beleid en ontwikkelingen in het personeelsbeleid.

De respons onder gemeenten ligt over het algemeen ruim boven de 60%. Via een vragenlijst wordt informatie verzameld over onder andere:

  • Ziekteverzuim
  • Bezetting gemeenten
  • Instroom, doorstroom en uitstroom
  • Externe inhuur
  • Salarisontwikkelingen
  • Opleiding en ontwikkeling

Gedragsprotocol

Bij de Personeelsmonitor Gemeenten houden A&O fonds Gemeenten en de ondersteunende bureaus zich aan het gedragsprotocol behorende bij de Personeelsmonitor.

Gegevenswoordenboek

Voor het onderzoek is een gedeeld begrippenkader tussen gemeenten belangrijk. In het Gegevenswoordenboek staan de definities en omschrijvingen van de kengetallen die in de monitor worden gebruikt. Deze definities worden door gemeenten toegepast om in de eigen organisatie de juiste gegevens te verzamelen en daarover op een uniforme manier te rapporteren.

Elke twee jaar brengen A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen en A&O-fonds Provincies een gezamenlijke monitor uit: Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaard set van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen personeelsmonitor, naast andere sectorspecifieke vragen.

De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren. De gezamenlijke personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim.

Misschien vind je dit ook interessant