De nieuwe Personeelsmonitor 2023 is vanaf nu te downloaden. Elk jaar brengt A&O fonds de Personeelsmonitor Gemeenten uit; dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

A&O fonds Gemeenten geeft opdracht aan een onderzoeksbureau om uitgebreid onderzoek te doen bij zo veel mogelijk gemeenten. Hiermee wordt informatie over de belangrijkste kengetallen verzameld. Cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

medewerkers aan het werk

HR-kengetallen vergelijken

Dashboard Personeelsmonitor

De gegevens van de Personeelsmonitor Gemeenten 2022 zijn ook terug te vinden in het dashboard van de Personeelsmonitor. Op dit online platform staan alle gegevens van de laatste Personeelsmonitor, maar ook de trends van de afgelopen jaren. Daarnaast kunnen de HR-kengetallen van jouw gemeente vergeleken worden met die van andere gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse én met provinciale en landelijke cijfers. Met een inlog kan je zelf vergelijkingen maken.

Heb je nog geen account? Vraag de contactpersoon Personeelsmonitor van jouw gemeente om een account aan te vragen. Lukt dat niet? Stuur dan een mail naar personeelsmonitor@aeno.nl.

Dashboard Personeelsmonitor Gemeenten 2023
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

De highlights van de Personeelsmonitor 2023

Projectleider Patricia Honcoop vertelt de highlights van de Personeelsmonitor 2023 in 5 minuten.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Personeelsmonitor voorgaande jaren

Wil je de Personeelsmonitor geprint ontvangen, mail dan naar: personeelsmonitor@aeno.nl

Doelstellingen

De Personeelsmonitor heeft twee doelstellingen:

 1. Benchmark voor gemeenten om ontwikkelingen in de bezetting en trends te vergelijken met andere gemeenten.
 2. Inzicht voor sociale partners in de samenstelling en ontwikkeling van de totale gemeentelijke bezetting ten behoeve van het landelijk arbeidsvoorwaardenoverleg.

Opzet onderzoek

Samen met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de gemeentelijke sector, worden de onderwerpen en de vragen die in de monitor aan de orde komen, vastgesteld.

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor bestaat uit twee delen:

 1. In opdracht van A&O fonds Gemeenten verzamelt onderzoeksbureau ABF met toestemming van gemeenten de geanonimiseerde salarisgegevens van 170.000 gemeenteambtenaren bij de vier grootste salarisverwerkers (Raet, BCS (voorheen: Centric), ADP en IJK)).
 2. In opdracht van A&O fonds Gemeenten onderzoekt bureau ABF bij gemeenten het HRM beleid en ontwikkelingen in het personeelsbeleid.

De respons onder gemeenten ligt over het algemeen ruim boven de 60%. Via een vragenlijst wordt informatie verzameld over onder andere:

 • Ziekteverzuim
 • Bezetting gemeenten
 • Instroom, doorstroom en uitstroom
 • Externe inhuur
 • Salarisontwikkelingen
 • Opleiding en ontwikkeling

Gedragsprotocol

Bij de Personeelsmonitor Gemeenten houden A&O fonds Gemeenten en de ondersteunende bureaus zich aan het gedragsprotocol behorende bij de Personeelsmonitor.

Gegevenswoordenboek

Voor het onderzoek is een gedeeld begrippenkader tussen gemeenten belangrijk. In het Gegevenswoordenboek staan de definities en omschrijvingen van de kengetallen die in de monitor worden gebruikt. Deze definities worden door gemeenten toegepast om in de eigen organisatie de juiste gegevens te verzamelen en daarover op een uniforme manier te rapporteren.

Hier vind je alle vragen met antwoorden over het dashboard Personeelsmonitor en over het onderzoeksbureau ABF die voor ons het dashboard maakt. Bekijk hier ook ons webinar die dieper ingaat, samen met ABF, op de details van het dashboard.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wat is het dashboard van de Personeelsmonitor?

Het dashboard is een online platform waarop alle gegevens van de laatste Personeelsmonitor, maar ook de trends van de afgelopen jaren staan. Daarnaast kan je (na login) HR-kengetallen van jouw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse, gemeenten in jouw arbeidsmarktregio én met provinciale en landelijke cijfers.

Voor wie is het dashboard van de Personeelsmonitor bedoeld?

Het dashboard is er voor iedereen die interesse heeft in HR-kengetallen van de gemeentelijke arbeidsmarkt en daarmee aan de slag wil.

Zijn alle gegevens op het dasboard toegankelijk?

Alleen het openbare dashboard is voor iedereen toegankelijk. Om de gegevens van jouw gemeente in te zien, heb je een account nodig om in te loggen. Een account aanvragen is alleen mogelijk voor vertegenwoordigers van gemeenten of gemeentelijke organisaties. Alleen zij krijgen toegang tot de resultaten van hun eigen gemeente en niet die van andere gemeenten.

Hoe log ik in op het dashboard?

Je logt in met je e-mailadres van je gemeente en zelf aangemaakte wachtwoord op https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl. Je moet hiervoor wel een account hebben. Alleen de contactpersoon van de Personeelsmonitor van jouw gemeente kan voor jou een account aanmaken. Als je niet weet wie de contactpersoon van jouw gemeente is, vul dan het registratieformulier in.

Wie is de contactpersoon van de Personeelsmonitor van mijn gemeente?

Als je niet weet wie de contactpersoon van jouw gemeente is, vul dan het registratieformulier in.

Hoe kan ik mijzelf aanmelden als contactpersoon?

Wanneer de contactpersoon voor de Personeelsmonitor bij jouw gemeente vertrekt en/of niet meer werkzaam is en jij jezelf wilt aanmelden als nieuwe contactpersoon, neem dan per mail contact met ons op via personeelsmonitor@aeno.nl.

Welke gegevens staan er op het dashboard van de Personeelsmonitor?

Het dashboard van de Personeelsmonitor heeft een openbaar gedeelte en een gedeelte waarvoor je ingelogd moet zijn. Op het openbare gedeelte staan de gegevens uit de Personeelsmonitor over alle gemeenten, per gemeentegrootteklasse en per provincie. Als je inlogt, kun je ook de gegevens van jouw gemeente zien. Je ziet HR-kengetallen op het gebied van onder andere personeelsopbouw, ziekteverzuim, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling, instroom en doorstroom.

Wat kan ik als ik heb ingelogd in het dashboard van de Personeelsmonitor?

 • Je kunt de gegevens van jouw gemeente inzien.
 • Je kunt de factsheet downloaden. Dit is een pdf-bestand met de belangrijkste kengetallen.
 • Je kunt de gegevens van jouw eigen gemeente vergelijken met alle gemeenten, de gemeenten in jouw gemeentegrootteklasse, de gemeenten in jouw arbeidsmarktregio of in jouw provincie.
 • Je kunt de grafieken en achterliggende gegevens downloaden en ze in een presentatie of rapport gebruiken.

Waarmee kan ik de gegevens van mijn gemeente vergelijken?

Je kunt de gegevens van jouw eigen gemeente vergelijken met verschillende groepen:

 • alle gemeenten in Nederland;
 • de gemeenten in jouw gemeentegrootteklasse;
 • de gemeenten in jouw provincie;
 • de gemeenten in jouw arbeidsmarktregio;

Kan ik de gegevens van mijn gemeente vergelijken met die van een andere gemeente?

Nee, je kunt de gegevens van jouw gemeente alleen vergelijken met geaggregeerde (totaal)cijfers. De individuele gegevens van een andere gemeente zijn namelijk hun eigendom. Zij bepalen daarom zelf wie hun gegevens mogen inzien.

Waar zijn de gegevens op gebaseerd?

De gegevens in de Personeelsmonitor zijn gebaseerd op twee bronnen:

1) Salarisbestanden

Gemeenten hebben hier vooraf toestemming voor gegeven en een verwerkersovereenkomst ondertekend. Het analyseren van de salarisbestanden verloopt geheel in overeenstemming met de regels van de AVG.

2) Vragenlijst

De vragenlijst wordt ingevuld door de contactpersoon van de Personeelsmonitor.

Rechts onderaan staat bij elke grafiek vermeld waar de cijfers vandaan komen.

Doen alle gemeenten in Nederland mee? Zijn de cijfers betrouwbaar?

Ruim 90% van de gemeenten doet mee aan de Personeelsmonitor Gemeenten. In alle gemeentegrootteklassen is het aantal dan ook voldoende voor een betrouwbare respons. De gegevens worden alleen gepubliceerd als er voldoende respons is op een vraag.

Hoe kan ik de gegevens downloaden?

Als je met je muis naar de rechterbovenhoek van de grafiek gaat, zie je een pijl naar beneden en een vergrootglas met een plus erin. Door op de pijl naar beneden te klikken kun je de gegevens downloaden.

Je kunt de gegevens in verschillende vormen downloaden. Je kunt een afbeelding van de grafiek downloaden, of de cijfers in een Excel-bestand of CSV-bestand.

Kan ik de grafieken aanpassen?

Je kunt de soort grafiek aanpassen. Dit doe je door op het vergrootglas te klikken. Vervolgens kun je voor een andere grafiek kiezen. Ook kun je kiezen welke jaren in de grafiek worden weergegeven. Je kunt jaren weglaten of juist toevoegen.

Waar kan ik de factsheet downloaden?

Als je bent ingelogd, kun je de factsheet van jouw gemeente rechtsboven in je scherm downloaden.

Kan ik alle data in één keer downloaden?

Dit kan nu nog niet, maar in de toekomst wel. Het is onderdeel van de doorontwikkeling in 2024.

Kan de informatie gekoppeld worden aan Power BI-tools?

Dit kan nu nog niet. We onderzoeken de mogelijkheden om dit in de toekomst te kunnen aanbieden.

Is deelname aan de Personeelsmonitor Gemeenten verplicht?

Nee, deelname is vrijwillig.

Is deelname aan de Personeelsmonitor Gemeenten gratis?

Ja, deelname is gratis.

Hoe kan mijn gemeente toestemming geven voor het gebruik van salarisgegevens tbv Personeelsmonitor?

Dit gaat door middel van het ondertekenen van een toestemmingsformulier en een verwerkingsovereenkomst. Beide documenten kun je opvragen via personeelsmonitor@aeno.nl.

Hoe komen jullie aan salarisgegevens van gemeenten?

Voor het gebruik van salarisgegevens in de Personeelsmonitor moeten gemeenten toestemming geven. A&O fonds Gemeenten heeft contracten met salarisverwerkers afgesloten voor het leveren van deze salarisinformatie aan onderzoeksbureau ABF. De salarisverwerkers leveren aan ABF alleen salarisgegevens van gemeenten die daarvoor toestemming hebben gegeven. A&O fonds Gemeenten beschikt niet over de (salaris)gegevens van individuele gemeenten.

Is de AVG van toepassing op de Personeelsmonitor gemeenten?

Ja, omdat onderzoeksbureau ABF met gepseudonimiseerde gegevens van gemeenten werkt, is de AVG van toepassing. Om deze reden is een verwerkersovereenkomst tussen partijen nodig. De verwerkersovereenkomst is op te vragen via personeelsmonitor@aenonl.

Heb je een andere vraag of suggestie? Neem contact met ons op via personeelsmonitor@aeno.nl.

Elke twee jaar brengen A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen en A&O-fonds Provincies een gezamenlijke monitor uit: Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaard set van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen personeelsmonitor, naast andere sectorspecifieke vragen.

De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren. De gezamenlijke personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim.

Misschien vind je dit ook interessant