Elk jaar brengt A&O fonds de Personeelsmonitor Gemeenten uit; dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Door uitgebreid onderzoek te doen bij zoveel mogelijk gemeenten verzamelt A&O fonds Gemeenten informatie over de belangrijkste kengetallen. Cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

medewerkers aan het werk

Producten

Van het onderzoek verschijnt jaarlijks zowel een offline als een online publicatie. Daarnaast ontvangen gemeenten een factsheet met een overzicht waarin de eigen HR-kengetallen worden vergeleken met de totale sector en de eigen gemeente. De online Personeelsmonitor is een platform waar de cijfers van de meest recente Personeelsmonitor visueel worden gepresenteerd.

Personeelsmonitor-Dashboard

Vanaf mei 2021 bieden we gemeenten een nieuw product aan: het Personeelsmonitor-Dashboard. Dit is een online platform waarin niet alleen de gegevens van de meest recente Personeelsmonitor, maar ook de trends van de afgelopen 5 jaar zichtbaar zijn.

Met het dashboard vergelijk je HR-kengetallen van je eigen gemeente met die van andere gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse én de landelijke cijfers.

Doelstellingen

De Personeelsmonitor heeft twee doelstellingen:

  • Benchmark voor gemeenten om ontwikkelingen in de bezetting en trends te vergelijken met andere gemeenten.
  • Inzicht voor sociale partners in de samenstelling en ontwikkeling van de totale gemeentelijke bezetting ten behoeve van het landelijk arbeidsvoorwaardenoverleg.

Opzet onderzoek

Samen met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de gemeentelijke sector, worden de onderwerpen en de vragen die in de monitor aan de orde komen, vastgesteld.

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor bestaat uit twee delen:

  • A&O fonds Gemeenten verzamelt met toestemming van gemeenten de geanonimiseerde salarisgegevens van 170.000 gemeenteambtenaren bij de vier grootste salarisverwerkers (Raet, Centric, ADP en Afas).
  • A&O fonds Gemeenten doet onderzoek bij gemeenten naar het HRM beleid en ontwikkelingen in het personeelsbeleid.

De respons onder gemeenten ligt over het algemeen ruim boven de 60%. Via een vragenlijst wordt informatie verzameld over o.a.:

  • Ziekteverzuim
  • Bezetting gemeenten
  • Instroom, doorstroom en uitstroom
  • Externe inhuur
  • Salarisontwikkelingen
  • Opleiding en ontwikkeling

Gedragsprotocol

Bij de Personeelsmonitor Gemeenten houden A&O fonds Gemeenten en de ondersteunende bureaus zich aan het gedragsprotocol behorende bij de Personeelsmonitor.

Gegevenswoordenboek

Voor het onderzoek is een gedeeld begrippenkader tussen gemeenten belangrijk. In het Gegevenswoordenboek staan de definities en omschrijvingen van de kengetallen die in de monitor worden gebruikt. Deze definities worden door gemeenten toegepast om in de eigen organisatie de juiste gegevens te verzamelen en daarover op een uniforme manier te rapporteren.

Elke twee jaar brengen A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen en A&O-fonds Provincies een gezamenlijke monitor uit: Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaard set van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen personeelsmonitor, naast andere sectorspecifieke vragen.

De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren. De gezamenlijke personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim.

Misschien vind je dit ook interessant