Door de druk op de gemeenteprofessional zijn onderwerpen als vitaliteit, werkplezier, werkdruk, verzuim en agressie preventie het gesprek van de dag. Om de medewerkers te ondersteunen biedt A&O fonds Gemeenten een arsenaal aan instrumenten voor zowel werkgevers als werknemers om iedereen duurzaam inzetbaar te houden.