Deze handreiking geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bij hybride werken. De informatie is uitgesplitst in Arboprofessional, Medewerker, Ondernemingsraad, Directie en Leidinggevende. In de handreiking lees je wat ten minste wordt verwacht bij de aanpak van een arbeidsrisico. Dit kunnen beschrijvingen zijn van technieken en methoden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Misschien vind je dit ook interessant