Fieke Horsten is onder andere projectleider vitaliteit en BRUIS bij A&O fonds Gemeenten en maakt drukke tijden door nu. Fieke vertelt in Binnenlands Bestuur over hoe belangrijk de vitaliteitscampagne BRUIS juist nu is voor de gemeente, welke tools er zijn ontwikkeld en het laatste project: 'BRUIS voor thuis'.

Binnenlandsbestuur jaargang 41 coronaspecial 4

Binnenlands Bestuur heeft deze maand een thuiswerken special gemaakt. 'Corona dwingt de meeste ambtenaren vooralsnog tot thuiswerk. Dat betekent nieuwe uitdagingen voor een gemeentesecretaris.

Hoe houd je immers controle over een organisatie op afstand? Intussen worden gemeentekantoren met looproutes en herplaatste bureaus aangepast aan de nieuwe realiteit. En de ambtenaar thuis? Die moet leren om tussen de videomeetings voldoend rust te nemen' (Binnenlands Bestuur 26 juni 2020).

Lees Binnenlands Bestuur online via de link hieronder of scroll door voor het interview met Fieke Horsten over waarom vitaliteit juist nu zo belangrijk is.

RKE0400 PS

Structurele aandacht aan vitaliteit, ook nu

Uit Binnenlands Bestuur 26 juni 2020, pagina 32

'Het werk van gemeentemedewerkers verandert continu', vertelt Fieke Horsten. 'Bijvoorbeeld door digitalisering van werkprocessen. Die veranderingen vragen veerkracht en dat je lekker in je vel zit, vitaliteit dus. Joe moet je baan opnieuw tegen het licht houden: 'heb ik plezier in mijn werk; heb ik extra scholing nodig; of moet ik op zoek naar iets anders? Om je werk goed te doen, wil je lekker in je vel zitten. Vitaliteit staat hoog op de agenda bij veel gemeenten. Daarom zin we twee jaar geleden met BRUIS begonnen'.

BRUIS

BRUIS is een campagne over de vraag wat je nodig hebt om "je bruisend te voelen... Het is een acroniem waarbij de letters staan voor Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen. De campagne heeft een toolkit, die te downloaden is op oeno.nlibruis.

De toolkit bevat middelen om het gesprek over vitaliteit te stimuleren. Horsten: 'Om vitaal te zijn, is meer nodig dan een jaarlijkse vitaliteitsweek of een training. Je moet het gesprek over vitaliteit structureel voeren. Dat staat bij BRUIS dan ook centraal'

BRUISspel2 kaartjes

Tools

Eén van de tools is het "top 5 kaartje". 'Het kaartje vraagt je om een rangorde te maken in wat voor jou belangrijk is. Dit is de perfecte opmaat voor een gesprek over vitaliteit. Maar de kit bevat ook een aanpak om het onderwerp breder in de organisatie te agenderen. Door bijvoorbeeld een "BRUISende coalitie" te vormen, een projectgroep met enthousiaste ambassadeurs. Een andere tool is de BRUISmeter: die vervangt tevredenheidsonderzoeken door wekelijks te vragen: hoe voel jij je op je werk vandaag? - met de keuze uit acht emoties. En de verdiepende vervolgvraag: waarom voel je je zo? Als je die uitkomsten op teamniveau verzamelt, krijg je een goed beeld von het welbevinden van het hele team. Door dat wekelijks te doe, zie je ook de trends. Dit biedt mooie input voor een gesprek.'

Vitaliteit is een onderwerp waar je structureel aandacht voor moet hebben. Dat geldt voor leidinggevenden maar ook voor alle teamleden: blijf het samen bespreken, wij helpen daarmee graag, met praktische middelen.

Fieke Horsten, Projectleider vitaliteit A&O fonds Gemeenten

BRUIS voor thuis

De afgelopen maanden werkten veel medewerkers vanuit huis, ze zien elkaar minder en zijn minder in beeld. Wat betekent dit voor BRUIS? 'Je ziet dat mensen thuis-werken wisselend ervaren. Ieders situatie is anders. Ben je alleen? Heb je jonge of schoolgaande kinderen? Die verschillen pleiten ervoor om het gesprek op individueel niveau te voeren. In algemeenheid heeft thuiswerken voordelen - geen reistijd, meer regie, doorbreken van oude gewoonten - en nadelen - minder verbondenheid met de organisatie, verstoorde balans tussen werk en privé en de inrichting van de werkplek.

Op dit laatste speelden we in door tips over de inrichting van de thuiswerkplek te geven. Ook is het top 5 kaartje online beschikbaar en hebben we een tool om het gesprek te voeren over voor- en nadelen van het terug naar kantoor gaan, want dat is ook een grote verandering.'

Samen in gesprek

Horsten vat samen: 'vitaliteit is een onderwerp waar je structureel aandacht voor moet hebben. Dat geldt voor leidinggevenden maar ook voor alle teamleden: blijf het samen bespreken, wij helpen daarmee graag, met praktische middelen'.

Misschien vind je dit ook interessant