Nederlandse gemeenteambtenaren zijn trots op hun werk. Bovendien zijn ze ervan overtuigd dat ze het verschil kunnen maken voor inwoners en ondernemers. Om goed om te kunnen gaan met veranderingen in de maatschappij zeggen ze het vertrouwen van hun organisatie nodig te hebben, onder andere als het gaat om de vrijheid om nieuwe ideeën toe te passen. Thema’s die volgens hen de komende 10 jaar steeds belangrijker worden in hun werk zijn digitalisering, duurzaamheid en afdelingsoverstijgende samenwerking. Dat blijk uit een raadpleging van Ambtenarenpanel in samenwerking met A&O fonds Gemeenten.

Tekst Marc Notebomer

Dit artikel is ook verschenen in het Publiek Denken magazine. Speciaal voor het 30-jarig jubileum van A&O fonds Gemeenten heeft magazine Publiek Denken een special gemaakt.

Maatschappelijk engagement

Een van de vragen in de raadpleging is hoe ambtenaren hun werk op het moment beleven. Uit de antwoorden blijkt dat een ruime meerderheid van 70 procent aangeeft (heel) trots te zijn op zijn of haar werk. Wanneer ze gevraagd worden waarom komen hun maatschappelijk engagement en de mogelijkheden die hun werk geeft om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen duidelijk naar voren.

Nog eens 80 procent van de ambtenaren vindt bovendien dat ze het verschil kunnen maken voor inwoners en ondernemers in hun gemeente. Goede dienstverlening is voor deze groep ambtenaren een belangrijke stimulans.

Niet trots

Daar tegenover staat een kleine minderheid van ambtenaren (4 procent) die zegt (helemaal) niet trots te zijn. Op de vraag waarom niet, komt vaak naar voren dat ze hun werkomgeving als traag en bureaucratisch zien en dat de dienstverlening aan inwoners te weinig centraal staat. Zoals een van de deelnemers het verwoordt: te veel ingewikkelde regels, te rigide toegepast en te weinig bewegingsruimte.

Een kleine minderheid van 10 procent zegt verder geen verschil te kunnen maken. Voor een deel is dat omdat ze weinig met inwoners en ondernemers te maken hebben, maar er zijn ook ambtenaren die zeggen geen vrijheid te voelen om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Lees dit artikel verder in het Publiek Denken magazine via de link hieronder.

Misschien vind je dit ook interessant