A&O fonds Gemeenten bestaat 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan nemen de vier A&O fondsen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk de tijd om te reflecteren op de uitdagingen nu en in de toekomst. Dromen worden uitgewisseld en visies gedeeld. Er is veel verwantschap tussen de verschillende overheidslagen. Maar er zijn ook verschillen.

Krapte arbeidsmarkt

Op dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt de grote uitdaging bij alle achterbannen. ‘De oplossing begint bij goed werkgeverschap, daarmee bedien je de bevlogen, nieuwsgierige ambtenaar,’ vindt Bart de Zwart. Hij is fondsmanager van A&O fonds Waterschappen. Daar is de directeur van A&O fonds Provincies, Maurice Tramper, het mee eens. ‘De grootste ergernis van jonge ambtenaren is dat ze zich moeten schikken in vaste stramienen. Trage werkprocessen belemmeren hun werkgeluk. Om mensen te behouden moet je een aantrekkelijke werkgever zijn.’ Liselotte Struijs, fondsmanager A+O fonds Rijk, stelt scherp: ‘Mensen lopen vast in de bureaucratie van overheidsorganisaties. Er is nog heel wat te winnen. Een aantrekkelijke werkgever geeft medewerkers autonomie en het gevoel dat ze gehoord worden.’

Een aantrekkelijke werkgever geeft medewerkers autonomie.

Wat heeft prioriteit?

De Zwart werpt de vraag op welke werkzaamheden – in tijden van krapte – prioriteit moeten krijgen. ‘Waar willen we het weinige personeel dat we hebben voor inzetten?’ Karin Sleeking, directeur van A&O fonds Gemeenten, heeft dezelfde vraag. ‘Onze organisaties kennen een democratisch gekozen bestuur dat ambities heeft voor de samenleving,’ zegt ze. ‘Aan het begin van een bestuursperiode vraagt dit om scherpe keuzes.’

Speciaal voor het 30 -jarig jubileum van A&O fonds Gemeenten heeft magazine Publiek Denken een special gemaakt. Het volledige artikel is daar te lezen.

Lees verder in magazine Publiek Denken
Specials Publiek Denken deel 1 1000

Misschien vind je dit ook interessant