Gemeentesecretaris Gemeente Boekel, Jo Marcic, vindt de invoering van de Omgevingswet goed te behappen: "De belangrijkste verandering in de nieuwe Omgevingswet is de manier van denken en werken. Die cultuuromslag hebben we al heel wat jaren geleden gemaakt en hoort bij ons Boekelse model. Wij stellen daarin altijd de vraag centraal: wat heeft de burger eraan?"

Gemeente Boekel Jo Marcic Gemeentesecretaris portret

Het denken vanuit het perspectief van de burger is onderdeel van onze cultuur.

Jo Marcic, Gemeentesecretaris

Doordat de gemeente Boekel in 2016 heeft meegedaan aan een pilot, waarbij ze haar bestemmingsplan voor het buitengebied in de geest van de Omgevingswet heeft opgesteld, is daarmee al veel ervaring opgedaan. De invoering van de Omgevingswet blijft een grote klus. In juridische en technische zin moet er veel gebeuren. "Met name de implementatie van softwarepakketten en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vragen veel aandacht".

Goede afspraken ketenpartners

Een volgende stap is het samenspel met ketenpartners als het waterschap, de provincie en de omgevingsdienst. "We kunnen hier in Boekel wel alle processen op orde hebben, maar dat is iets anders dan ervoor te zorgen dat ook het samenspel met partners goed verloopt. Het proces om vergunningen af te geven, wordt complexer als er meer partijen bij betrokken zijn. Daarover moet je met ketenpartners goede afspraken maken," licht Jo Marcic toe.

Gemeente Boekel maakt dergelijke afspraken in het regionaal samenwerkingsverband Brabant Noord-Oost. "Natuurlijk is het soms lastig dat we in een aantal zaken vooruitlopen. Dan lijkt het alsof de samenwerking de handrem erop zet. Op andere gebieden nemen we juist weer dingen van anderen over. Ik vraag me altijd af: Is het er al én is het nodig om het volgens het 'Boekelse model' te doen? Als dat laatste niet nodig is en een andere gemeente heeft al iets moois ontwikkeld, dan nemen we dat graag over."

Mijn kritische kanttekening bij de Omgevingswet is dat we met elkaar iets groots optuigen, maar de vraag is of de burger er straks iets van merkt omdat we nu al volgens de nieuwe wet werken.

Jo Marcic, Gemeentesecretaris

Wat gaat de burger ervan merken?

Voor de invoering van de Omgevingswet heeft gemeente Boekel behalve verschillende werkgroepen een projectleider aangesteld. Die manifesteert zich als een ambassadeur door de organisatie scherp te houden op het leveren van meerwaarde voor de burgers. Tegelijk vindt in gemeente Boekel al een belangrijk deel van de activiteiten conform de Omgevingswet plaats.

Jo Marcic: "Mijn kritische kanttekening bij de Omgevingswet is dat we met elkaar iets groots optuigen, maar de vraag is of de burger er straks iets van merkt omdat we nu al volgens de nieuwe wet werken. Om dezelfde reden vind ik het minder erg dat de introductie van de Omgevingswet een paar keer is uitgesteld."

Omdat de kloof tussen burger en gemeente hier in Boekel klein is, ervaren onze medewerkers de impact van hun acties. Ik geef ze vertrouwen en ruimte om te handelen.

Jo Marcic, Gemeentesecretaris

Laat medewerkers betrokkenheid ervaren

"Voor mij is het belangrijk dat mensen plezier halen uit hun werk en zien dat hun werk ertoe doet. Hiervoor moeten ze zelf beslissingen kunnen nemen. Omdat de kloof tussen burger en gemeente hier in Boekel klein is, ervaren onze medewerkers de impact van hun acties. Ik geef ze vertrouwen en ruimte om te handelen. Zij zijn de experts en van eventuele fouten leren we samen.

Als ik weet dat een andere gemeente een interessante aanpak heeft, dan stimuleer ik mijn mensen om daar hun licht op te steken. Het is als gemeentesecretaris belangrijk tijd vrij te maken om medewerkers te ondersteunen en scherp te houden, zodat zij jouw betrokkenheid ervaren."

Shannahvdwal ynnovate aeno 3 2 1 co 20190625 096 web

Visie van en voor de inwoners

Bereikte mijlpalen en de wisselwerking met de inwoners geven de ambtelijke organisatie van gemeente Boekel veel energie. "Voor de strategische visie Boekel 2030 organiseerden we een bijeenkomst met een groot aantal inwoners. We stelden hen maar één vraag: waar word je gelukkig van?

De antwoorden hebben ze in de vorm van foto’s op moodboards geplakt. Bij iedere moodboard stond een medewerker van de gemeente om door te vragen naar het verhaal achter de gekozen foto’s:

  • Wat wil je zeggen met deze foto?
  • Wat maakt dit voor jou zo belangrijk?
  • Welke rol kunnen we als gemeente daarin spelen?

Op die manier kregen we ook input van mensen die normaal niet als eerste iets zeggen," licht Jo Marcic toe. "Uiteindelijk hebben we op basis van al die inbreng een strategische visie geschreven die écht van en voor de inwoners is. Daar kregen we veel positieve reacties op."

Misschien vind je dit ook interessant