Gemeenteambtenaren zijn over het algemeen tevreden, betrokken, bevlogen en trots. De ambtenaren zijn vooral tevreden over hun baan en het team en iets minder tevreden over de organisatie. Dit is door Venster voor Medewerkers (ICTU) onderzocht op basis van het Werkonderzoek 2022 (BZK/CBS) en op verzoek van A&O fonds Gemeenten apart gepubliceerd in een sectorrapport gemeenten dat je hier kan downloaden.

Werkonderzoek 2022 Deel 1 1000

Vier delen

In vier afzonderlijke rapporten gaan we in op de belangrijkste uitkomsten voor gemeenten:

  1. De tevredenheid en bevlogenheid van gemeenteambtenaren
  2. De werkdruk onder gemeenteambtenaren
  3. Oudere medewerkers: langer doorwerken of eerder stoppen
  4. De werkbeleving van jongere medewerkers in gemeenten

De rapporten twee, drie en vier verschijnen in 2024 op onze website.

Sectorrapport Gemeenten

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op het Werkonderzoek 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het Ministerie van BZK voert het Werkonderzoek uit in samenwerking met het CBS en Venster voor Medewerkers (ICTU). Het betreft het grootste enquêteonderzoek onder ambtenaren in Nederland. Het Werkonderzoek brengt periodiek de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector in kaart.

De focus is daarbij onder meer gericht op medewerkers bij gemeenten. In 2019 hebben 4.666 gemeenteambtenaren aan het onderzoek meegedaan en in 2022 bijna 4.500. Dit is ruim voldoende om een betrouwbaar beeld te schetsen over hoe medewerkers van gemeenten tegen hun werk aan kijken.

Ongeveer 45% van de gemeenteambtenaren zegt veel werk te moeten doen voor de gemeente. Circa 30% zegt erg snel te moeten werken. Uit onderzoek blijkt dat hoge taakeisen niet perse leiden tot hoge werkdruk. De ervaren werkdruk hangt samen met het type organisatie, persoonskenmerken en de mate van autonomie die medewerkers ervaren.

Van de gemeenteambtenaren die 55-plus zijn, geeft 38% aan tot z’n 67ste te willen doorwerken. Zonder passende maatregelen zeggen zij niet door te willen of kunnen werken tot de AOW-leeftijd. Gezien de huidige arbeidsmarktkrapte is het belangrijk om dit te voorkomen. Het is raadzaam dat gemeenten hierover tijdig in gesprek gaan met hun oudere medewerkers.

Misschien vind je dit ook interessant