Gemeenteambtenaren zijn over het algemeen tevreden, betrokken, bevlogen en trots. De ambtenaren zijn vooral tevreden over hun baan en het team en iets minder tevreden over de organisatie. Wel scoren gemeenten het laagst binnen het openbaar bestuur. Dit is onderzocht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en Venster voor Medewerkers (ICTU). Op verzoek van A&O fonds Gemeenten is het sectorrapport gemeenten apart gepubliceerd en deze kan je hier downloaden.

Werkonderzoek 2022 Deel 1 1000

Voor een goed functionerende gemeente is het van belang dat medewerkers tevreden zijn over het werken voor hun gemeente en dat ze betrokken zijn. Aantrekkelijk werkgeverschap zorgt voor betere prestaties en is met de huidige arbeidsmarktkrapte noodzakelijk om personeel binnen te halen en houden.

Meer ambassadeurs

Een aandachtspunt voor gemeenten is het creëren van meer ambassadeurs. Medewerkers die de organisatie aanbevelen als werkgever, zijn ambassadeurs van de gemeente. Daar zijn er veel van, 53%, blijkt uit het onderzoek. Tegelijkertijd is er ook nog een vrij grote groep ‘neutralen’ (37%), die in potentie ook ambassadeur zouden kunnen zijn. In het sectorrapport lees je op welke thema’s het beste geïnvesteerd kan worden om dit te bereiken.

Sectorrapport Gemeenten

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op het Werkonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken; het grootste enquêteonderzoek onder ambtenaren in Nederland. Het Werkonderzoek brengt periodiek de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector in kaart.

De focus is daarbij onder meer gericht op medewerkers bij gemeenten. In 2019 hebben 4.666 gemeenteambtenaren aan het onderzoek meegedaan en in 2022 bijna 4.500. Dit is ruim voldoende om een betrouwbaar beeld te schetsen over hoe medewerkers van gemeenten tegen hun werk aan kijken.

Vier delen

In vier afzonderlijke rapporten gaan we in op de belangrijkste uitkomsten voor gemeenten:

  1. De tevredenheid en bevlogenheid van gemeenteambtenaren
  2. De werkdruk onder gemeenteambtenaren
  3. Oudere medewerkers: langer doorwerken of eerder stoppen
  4. De werkbeleving van jongere medewerkers in gemeenten

De rapporten twee, drie en vier verschijnen in 2024 op onze website.

Arbeidsmarkt

A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten onder andere met de krappe arbeidsmarkt. Hoe zorg je voor een juiste arbeidsmarktstrategie? Wij helpen je met onderzoek en een praktische aanpak. Bekijk en volg ons thema Arbeidsmarkt en blijf op de hoogte.

Imago

De gemeente als werkgever is in trek bij de Nederlandse beroepsbevolking. Een kwart wil werken bij een gemeente. Dat blijkt uit het employer branding onderzoek naar het imago van werken bij gemeenten onder de Nederlandse beroepsbevolking uitgevoerd door onderzoeksbureau Sparkey/Motivaction in opdracht van A&O fonds Gemeenten.

Misschien vind je dit ook interessant