Bekijk hier de aanvullende analyse van het ziekteverzuim bij gemeenten in 2022. Aan de hand van de resultaten van de Personeelsmonitor is onderzocht of er een verband bestaat tussen ziekteverzuim en beleid of persoons-/baankenmerken bij gemeenten. Lees hier onder de samenvatting of download het hele onderzoek.

Samenvatting

Ziekteverzuimpercentages per gemeente

 • De meeste gemeenten (60%) kennen in 2022 een ziekteverzuimpercentage van 6% of 7%; 86% kent een ziekteverzuimpercentage tussen 5% en 8%
 • Gemeenten die in 2019 een lager/hoger ziekteverzuimpercentage hadden, hebben dat over het algemeen in 2022 ook

Opbouw ziekteverzuimpercentage

Als je kijkt naar de opbouw van ziekteverzuimpercentage (kort, middellang, lang, extra lang) voor verschillende jaren dan worden de volgende observaties gemaakt:

 • In coronajaren (2020 en 2021) lag het korte verzuim lager dan in niet-coronajaren.
 • Extra lang verzuim is al jaren aan het oplopen en is hiermee de belangrijkste factor voor de toename van het totale verzuimpercentage.
 • In de coronajaren maskeerde de afname van het korte verzuim de toename van het extra lange verzuim. Dit compenseerde elkaar waardoor het totale ziekteverzuimpercentage in 2020 en 2021 niet veel toenam.
 • Het percentage kort verzuim lijkt buiten de coronajaren om redelijk stabiel.

De reden dat de ene gemeente een hoger ziekteverzuim heeft dan de andere gemeente wordt met name veroorzaakt door een verschil in het lange en extra lange verzuim. Met name het extra lange verzuim zorgt voor een hoog verzuimpercentage.

Verband tussen ziekteverzuimpercentage en andere factoren

Er is geen significant verband tussen het ziekteverzuimpercentage en:

 • Aandeel vrouwen meer dan 60%
 • Aandeel medewerkers van 35 jaar en jonger meer dan 20%
 • Aandeel medewerkers van 55 jaar en ouder meer dan 35%
 • Aandeel medewerkers in salarisschaal 10 of hoger meer dan 30%
 • Aandeel deeltijdwerkers meer dan 40%

Slechts voor twee groepen is een significant verschil gevonden:

 • Gemeenten die wel versus gemeenten die geen instrumenten inzetten gericht op vitaliteit:
  Gemeenten die aangeven instrumenten in te zetten gericht op vitaliteit hebben een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 6,6 procent. Gemeenten die aangeven geen instrumenten in te zetten gericht op vitaliteit of dit nog niet te doen hebben een gemiddeld verzuimpercentage van 6,2 procent.
 • Gemeenten die aangeven instrumenten in te zetten om verzuim terug te dringen versus gemeenten die dit niet aangeven:
  Het inzetten van instrumenten ten aanzien van het terugdringen van verzuim is één van de mogelijke antwoorden op de vraag naar welke instrumenten gemeenten inzetten in het kader van vitaliteit. Gemeenten die aangeven instrumenten in te zetten om het verzuim terug te dringen kennen een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 6,9 procent. Voor gemeenten die niet aangeven instrumenten in te zetten voor het terugdringen van verzuim is dit 6,4 procent.

Deze resultaten zouden erop kunnen duiden dat er meer aandacht is voor het thema vitaliteit en voor maatregelen om verzuim terug te dringen wanneer gemeenten worden geconfronteerd met hoger verzuim.

Misschien vind je dit ook interessant