Een betere timing hadden we ons niet kunnen wensen. Nu de krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt steeds groter wordt en daarmee ook de uitdagingen om je personeelsbestand up-to-date te houden komt het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? als geroepen.

De VNG, A&O fonds Gemeenten, vakbonden FNV, CNV, CMHF en de VGS hebben gezamenlijk onder leiding van De Argumentenfabriek dit praktische werkboek samengesteld.

Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? verschijnt eind oktober 2021 en is hier dan te downloaden.

Buitendienst Woudenberg 1000

Heldere arbeidsmarktvisie

Het lastige aan de arbeidsmarkt is dat deze steeds in beweging is. Gemeenten en gemeentelijke organisaties staan voor grote uitdagingen, zoals technologisering, een wat ouder personeelsbestand, een erg hoog aantal vacatures en daarbinnen ook een aantal zeer moeilijk te vervullen vacatures. Hoe zorg je er als werkgever voor dat het personeelsbestand gezond is voor nu en in de toekomst?

Werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op!

Het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? is een praktisch werkboek dat je hierbij helpt. Een handreiking voor alle gemeenten, van klein tot groot. Aangevuld met tips en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Hoe werkt het boek?

In 9 stappen nemen we je mee in het denken over arbeidsmarktvraagstukken. We gebruiken hiervoor kaarten, waarin informatie gevisualiseerd is. Soms bieden we kennis, zoals in de trendskaarten, andere keren inspiratie, zoals in de optiekaarten. Je gaat als gemeente zelf aan de slag. Om ruimte te bieden aan de verschillen tussen gemeenten werken we met invulkaarten. De vragen zijn voor iedere gemeente gelijk, de antwoorden verschillen. Met deze ingrediënten - kaarten en denkstappen - maak je als gemeente je eigen arbeidsmarktbeleid op maat.

“Het werkboek is een super fijne leidraad om aan de slag te gaan. Je hoeft het wiel niet meer zelf uit te vinden. Je weet ook dat je niets vergeet op deze manier.”

Betty Helsloot, HR-adviseur gemeente Deurne (pilotgemeente werkboek)

Invulkaarten

Aan de hand van de invulkaarten in het werkboek maak je je eigen arbeidsmarktbeleid.
Met vragen als:

  • Waar staat mijn gemeente op de arbeidsmarkt?
  • Wat zijn mijn arbeidsmarktvraagstukken?
  • Welke keuzes maken we?
  • Waar willen we naar toe
  • Welke uitdagingen komen we onderweg tegen?

“Dit werkboek gaat ons helpen om de arbeidsmarktvisie vanuit een brede scope op te stellen en hierover het goede gesprek te voeren met het management.”

Melanie Swanenberg, Beleidsmedewerker HR gemeente Bernheze (pilotgemeente werkboek)

De gemeentelijke arbeidsmarkt verandert snel. Veel gemeenten vinden het lastig om in die steeds veranderende arbeidsmarkt een visie te formuleren, die helpt om concreet arbeidsmarktbeleid te maken. De Denktank Arbeidsmarktvisie heeft zich over dit vraagstuk gebogen met als resultaat het praktische werkboek: Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan?

Deelnemers

In de Denktank Arbeidsmarktvisie zaten vertegenwoordigers vanuit de VNG, VGS, A&O fonds Gemeenten, vakbonden en gemeenten. Onder leiding van de Argumentenfabriek bogen zij zich over vragen die werkgevers helpt bij het opstellen van een toepasbaar actueel arbeidsmarktbeleid. In het hele traject werd ook rekening gehouden met de verschillen tussen gemeenten, met als resultaat dat het werkboek bruikbaar is voor elke gemeente.

Bb aeno kees winkelman woudenberg 0774 1000

Werkwijze

De Denktank Arbeidsmarktvisie heeft een traject van vier stappen doorlopen: analyseren, identificeren strategische keuzes, visie formuleren en het maken van het werkboek.

1. Analyseren

In kaart brengen wat de belangrijkste trends en factoren zijn voor de gemeentelijke arbeidsmarkt.

2. Identificeren strategische keuzes

Inzichtelijk maken wat op basis van de analyse de belangrijkste strategische keuzes zijn waar gemeenten voor staan bij het bepalen van hun arbeidsmarktvisie.

3. Visie formuleren

Op basis van de strategische keuzes een arbeidsmarktvisie formuleren die kan dienen als voorbeeld voor gemeenten. Gemeenten kunnen de visie overnemen of gebruiken ter inspiratie.

4. Werkboek maken

Het opstellen van het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan?

Naast de sessies van de Denktank zijn er nog twee extra sessies georganiseerd. Eén met gemeentemedewerkers met expertise op het gebied van arbeidsmarkt en een sessie met gemeentesecretarissen. Deze twee bijeenkomsten hebben waardevolle inzichten opgeleverd.

Met als resultaat een overzicht van relevante arbeidsmarktvraagstukken en keuzes die gemeenten binnen die vraagstukken kunnen maken. Voorbeelden van deze arbeidsmarktvraagstukken zijn instroom, behoud doorstroom (interne factoren) en technologie, wet- en regelgeving en HR-innovatie (externe factoren).

Hou jij je bezig met arbeidsmarktvraagstukken? Loop jij aan tegen de razend snel veranderende gemeentelijke arbeidsmarkt? Ben je op zoek naar antwoorden om direct aan de slag te kunnen? Schrijf je dan in voor het webinar Succesvol de arbeidsmarkt op! op dinsdagochtend 23 november 2021.

Waarom dit webinar?

De gemeentelijke arbeidsmarkt verandert snel. Veel gemeenten vinden het lastig om een arbeidsmarktvisie te formuleren die hen helpt om tot concreet arbeidsmarktbeleid te komen. A&O fonds Gemeenten, VNG en de vakbonden hebben samen met een Denktank van professionals en onder leiding van De Argumentenfabriek het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! samengesteld. Tijdens dit webinar vertellen we je er alles over.

Voor wie?

Het webinar Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? is voor medewerkers die werken bij een gemeente of gemeentelijke organisatie en zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken.

Wat gaan we doen?

Tijdens het webinar vertellen Mariska Hidding (projectleider A&O fonds Gemeenten) en Chantal de Koster (beleidsadviseur Arbeidszaken VNG) hoe je direct aan de slag kunt met het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan?

Succesvol de arbeidsmarkt op! is een praktisch werkboek voor alle gemeenten, van klein tot groot. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt jouw route duidelijk en ontvouwt zich een heldere arbeidsmarktvisie op maat voor jouw gemeente.

Vragen

Wil je meer informatie over dit webinar of heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar ingeborg.snel@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant