Bij de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) zijn ze ervan overtuigd dat gesprekken voeren met medewerkers echt effect heeft op hun mentale en fysieke vitaliteit. Maar hoe voer je effectieve gesprekken? A&O fonds Gemeenten ontwikkelt samen met de gemeenten vijf pijlers: BUITENGEWOON VITAAL. John van Dorst, manager Cluster Uitvoering, ging aan de slag met zijn teamleiders. "Als wij lekker in ons vel zitten en plezier in ons werk hebben, leveren we samen het beste werk voor onze inwoners".

John: “Puur cijfermatig zien we een relatief hoog verzuim onder oudere medewerkers in het cluster uitvoering. Het fysieke werk wordt steeds zwaarder. Op het moment dat collega’s zich ziekmelden, twijfel ik er niet aan dat ze ook echt ziek zijn. Wat echter wel opvalt, is dat ze de verantwoordelijkheid vaak bij de organisatie neerleggen: "Ik ben ziek, punt".

Eigen regie

Dat moet anders kunnen; bijvoorbeeld dat jongere medewerkers nu al nadenken over de gevolgen van hun huidige werk en gedrag op latere leeftijd en dat oudere medewerkers nadenken over wat ze nu al kunnen doen om hun werk passender te maken. Dat kan bereikt worden met hulpmiddelen, een ambitiegesprek, een cursus, een andere functie, of wat dan ook.

Voor zowel de organisatie als voor mensen zelf zou ik willen dat medewerkers zelf die regie meer pakken, zodat ze ook na hun pensioen nog jarenlang kunnen genieten van hun leven. Ook tekenend voor de uitvoering is dat er veel diversiteit bestaat. We hebben veel verschillende teams, met verschillende functies en achtergronden. De verschillen tussen medewerkers zijn groot.”

Buitengewoon vitaal John van Dorst BAR gemeenten portret

We zijn ervan overtuigd dat met mensen in gesprek gaan echt effect kan hebben op hun mentale en fysieke vitaliteit

John van Dorst, Manager Cluster Uitvoering | Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Starten bij de teamleiders

Voordat John clustermanager werd, was hij afdelingsmanager van zo’n zestig personen. “We zijn ervan overtuigd dat met mensen in gesprek gaan echt effect kan hebben op hun mentale en fysieke vitaliteit; ze aan het denken zetten, hun eigen verantwoordelijkheid laten inzien en vragen wat ze nodig hebben. Dat voor zestig man doen is niet haalbaar, want je kunt onmogelijk voor alle medewerkers voldoende tijd maken om het echt goede gesprek te voeren.

De medewerker moet centraal staan en dat is een van de redenen dat we een reorganisatie hebben doorgevoerd. Ik stuur nu zeven teamleiders aan, die elk 15-20 mensen in hun team hebben. Zo kunnen zij het gesprek beter aangaan met de medewerkers. Het faciliteren van de teamleiders daarin was een van de projecten die ik als clustermanager wilde oppakken. Van een collega kreeg ik de tip om A&O fonds Gemeenten te vragen welke ondersteuning zij konden bieden en zo zijn we in januari samen een traject gestart.”

BUITENGEWOON VITAAL

“Pepijn Louisse van het A&O fonds heeft me eerst het hemd van het lijf gevraagd, om zo de vraag helemaal duidelijk te krijgen. Vervolgens heeft hij drie online sessie begeleid met de teamleiders, waarin we tot een duidelijke visie en een vijftal pijlers zijn gekomen.”

Visie

Wij vormen het hart van de BAR-organisatie. Als wij lekker in ons vel zitten en plezier in ons werk hebben, leveren we samen het beste werk voor onze inwoners. Wij gunnen het iedereen om vitaal te zijn en te blijven.

BUITENGEWOON VITAAL bestaat uit 5 pijlers:

  • Samen – voor elkaar klaarstaan
  • Plezier – in je werk
  • Kracht – in je lichaam
  • Rust – in je hoofd
  • Toegewijd – niet mauwen maar bouwen

Mindset omdraaien

“De teamleiders waren vooraf wat sceptisch over het traject. Zoals bij veel uitvoerende bedrijven eisen dagelijkse werkzaamheden de meeste aandacht op. Een online sessie over beleid of plannen waar je over 20 jaar pas iets van merkt, past daar op het eerste oog niet bij: wie dan leeft, wie dan zorgt.

Die mindset wist Pepijn direct in de eerste sessie om te draaien. Doordat de sessie laagdrempelig was, interactief en afwisselend, waren de teamleiders al snel om: ze geloven in de voordelen van het gesprek over vitaliteit aangaan en hebben middels de visie en pijlers goede houvast gekregen.”

Doordat de sessie laagdrempelig was, interactief en afwisselend, waren de teamleiders al snel om.

John van Dorst, Manager Cluster Uitvoering

Effect en vervolgstappen

John geeft aan dat het nog te vroeg is om nu al effect te zien van het traject. “Je kunt pas op de lange termijn zien of het verzuimcijfer daalt. Wel hebben de teamleiders het onderwerp nu al toegevoegd aan de goede gesprekken met medewerkers. Het liefst zouden we meteen aan de slag willen gaan met medewerkers zelf.

Ouderdomspak

Zo hebben we het gehad over het laten ervaren van de risico’s van een ongezonde leefstijl door middel van het dragen van een ouderdomspak. Hiervoor moeten we echter wachten totdat het weer toegestaan is binnen de coronamaatregelen. Zodra het weer kan, houden we eerst nog een fysieke sessie met de teamleiders om met een plan van aanpak te komen.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het BUITENGEWOON VITAAL traject en wil je nog iets vragen over de aanpak van de BAR-organisatie? Stuur dan een mail naar John van Dorst: j.v.dorst@bar-organisatie.nl

Stuur een email

Nieuwsbrief

Op de hoogte worden gehouden over de laatste ontwikkelingen in jouw vak? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Naar nieuwsbrief

Volg ons op onze socials

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

LinkedIn Twitter Youtube

Misschien vind je dit ook interessant