Kortgeleden is mij overtuigend verteld dat jonge mensen graag een Engelstalige functietitel willen. Vandaar dat wij in de gemeente Groningen onlangs onze eerste ‘recruiter’ hebben aangenomen. Eigenlijk is dat gewoon iemand die voor ons op zoek gaat naar nieuwe medewerkers. We willen de werving meer in eigen hand nemen, want we zijn ervan overtuigd dat we een aantrekkelijke werkgever zijn.

Christien Bronda, gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeente Groningen, schrijft voor A&O fonds Gemeenten columns. Deze verschijnen ook in magazine Binnenlands Bestuur.

Een aantrekkelijke werkgever zijn, hoe doen we dat?

Om te beginnen: goede arbeidsvoorwaarden. Op het moment van schrijven is er net een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Een akkoord dat recht doet aan de taken en verantwoordelijkheden die medewerkers bij de gemeenten hebben.

Net als iedereen heb ik liever geen stakingen, maar de acties die er zijn geweest, ook in onze gemeente, zijn ondanks dat het vuilnis niet werd opgehaald, netjes verlopen. Ze waren deels publieksvriendelijk, zoals een parkeerscanauto die een dag niet rondreed. De ondergrondse containers zijn vier dagen niet geleegd. Dat effect was goed zichtbaar, omdat sommige mensen hun vuilniszak gewoon bij de ondergrondse containers plaatsten, terwijl ze wisten dat er gestaakt werd. En soms werd er snel nog wat extra afval bijgelegd, tot aan matrassen en oude fietsen toe. Ik vind dat onbeschoft, het dumpen van je afval naast een ondergrondse container. Maar goed, in de publieke opinie en de lokale media proefde ik dat de sympathie bij de stakers lag en niet bij de mensen die hun afval op straat lieten staan.

"Kroegen kennen geen sluitingstijd (echt waar!)"

De acties hebben ook laten zien hoe belangrijk onze mensen zijn. Omdat bij ons in Groningen de kroegen geen sluitingstijd kennen (echt waar!), staan onze mensen van Stadsbeheer de ochtenden na de stapavonden op donderdag, vrijdag en zaterdag, tussen de laatste bezoekers van de nacht in hun laarzen in de rotzooi om de Poelestraat en de Grote Markt weer schoon te spuiten. Het is goed dat dat het afgesloten cao-akkoord juist voor deze mensen een fikse verbetering oplevert.

Zinvol werk en balans

Maar ik had het over aantrekkelijk zijn als werkgever. Dat zit volgens mij in meer dan in hogere salarissen en Engelse functienamen. Het gaat ook gewoon om leuk en zinvol werk. Bijvoorbeeld doordat je ruimte krijgt om te innoveren, dat er mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen. En een goede balans tussen werk en privé. Ook daar willen we stappen in zetten. Volgens mij wordt werken, niet alleen bij ons, maar in de hele maatschappij, steeds zwaarder. Drukker, meer stress. Meer medewerkers ervaren zwaardere problemen. We willen dat onze mensen het vol kunnen houden, dan hebben we het over duurzame inzetbaarheid, mentaal en fysiek. Daar zetten we nu vol op in.

Medewerkers worden grijzer

Wat ook meetelt, is dat onze medewerkers steeds grijzer worden. Onze organisatie telt 5.000 medewerkers en daarvan gaan de komende tien jaar 1.500 met pensioen. Terwijl we ook andere taken krijgen, denk aan nieuwe thema’s als klimaatadaptatie. Vandaar dus die recruiters, die we nu in dienst hebben. Zij gaan op zoek naar mensen die voor onze organisatie een aanwinst zijn. Daarbij benaderen ze ook mensen die er nog helemaal niet aan denken om een andere baan te zoeken. En die misschien al helemaal niet denken aan werken bij de gemeente Groningen.

We willen dus niet alleen een aantrekkelijke werkgever zijn, maar ons zelf ook beter presenteren. Om het in goed Gronings te zeggen: corporate branding. Zo maken we ons klaar voor de dag van morgen.

Misschien vind je dit ook interessant