Een delegatie van de afdeling Financiën van de gemeente Leeuwarden deed mee aan DigiDuurzaam. Op initiatief van afdelingshoofd Edgar Kuipers: “Deze groep collega’s is het gewoon waard – met al hun toewijding en loyaliteit richting gemeente – dat we ze op weg helpen, waardoor ze hun werk de komende 10, 15 jaar met evenveel plezier kunnen doen als de afgelopen 30 jaar.”

Het beeld van een brugwachtershuisje met daarnaast een (fictieve) control room: van focus op het eigen stukje naar oog voor een grotere stroom of een totaal proces. Het symboliseert voor Kuipers de beweging waar we voor staan: “Als je dat naast elkaar ziet, dan snap je volgens mij meteen waarom je daar niet dezelfde mensen op kunt zetten en ervan uitgaat dat het automatisch goed komt.

Je hebt andere vaardigheden en kwaliteiten nodig om in die grote control room overeind te blijven. DigiDuurzaam heeft bijgedragen om dat bewustzijn te vergroten. Het is niet alleen: leer een medewerker om met een robot om te gaan, nee ook: maak de medewerker ervan bewust dat die misschien helemaal niet met de robot om wil gaan. Dan heeft diegene hele andere dingen nodig om te leren en misschien zelfs wel een andere functie. Wil je die hele digitalisering laten slagen, dan moet je zorgen dat mensen mee gaan ontwikkelen. Het is én investeren in techniek én in mensen. Anders is het kansloos.”

Werelden bij elkaar

Het A&O Fonds biedt met DigiDuurzaam een traject waarbij die werelden bij elkaar kwamen: “Medewerkers kregen inzicht in die digitale veranderingen die eraan zitten te komen. Heel concreet ervaren wat het voor je werk doet. In het project zit onder andere het bouwen van een robot, realiseren wat zo’n ding kan is heel belangrijk. En vervolgens kregen deelnemers trainingen hoe je zelf met je eigen ontwikkeling en loopbaanperspectief aan de slag kunt.”

Het was pech dat het traject in coronatijd startte: “Wat ik heel gaaf vind aan de opzet van het programma is dat je het niet beperkt tot één organisatie of één afdeling. In mijn geval zijn er veel functies die sterk naar binnen zijn gericht. Medewerkers kregen perspectief dat ze iets konden doen met collega’s in buurgemeenten, je zou het bijna een uitje kunnen noemen. Maar die verrekte corona heeft hun eigenlijk het uitje ontnomen en vervolgens moesten ze het via een schermpje doen. Dat heeft denk ik wel z’n weerslag op het resultaat gehad.”

Toekomstkansen

Op de afdeling Financiën wordt veel productiewerk en administratie gedaan. Kuipers denkt dat robotisering een grote impact gaat hebben op dit werk en dat vraagt wat van medewerkers: “Ze zijn van oudsher gewend -even gechargeerd gezegd- dat er qua werk wel voor ze gezorgd en gedacht wordt. Ik ben een ander type leidinggevende, die zegt: ik ga niet de regie op jouw loopbaan bepalen, die moet je zelf pakken. Alleen als je dat 20, 30 jaar lang nooit gedaan hebt, dan moet je daar wel in meegenomen worden. Ik denk dat het interessant is voor hen, dat het toekomstkansen geeft. Wel zie ik dat het soms lastig is voor mensen om zichzelf trainingsactiviteiten te gunnen, omdat ze het gevoel hebben dat het geen werk is en ze op dat moment hun collega’s in de steek laten.”

Het is niet altijd makkelijk om in de dagelijkse praktijk ruimte te vinden om na te denken over morgen en overmorgen. Daar moet je, volgens Kuipers, zeker als leidinggevende actief mee aan de slag: “Ik sta op het punt om functionerings- en beoordelingsgesprekken te doen. Dat is een goed moment om erbij stil te staan hoe deelnemers aan DigiDuurzaam de inzichten kunnen gebruiken.”

Toch ziet Kuipers inmiddels al wat veranderen op de afdeling: “Samen met een teamcoördinator zijn we heel erg bezig om mensen te laten weten dat zelf verantwoordelijkheden nemen mag. Het helpt dat ik van een paar mensen te horen heb gekregen dat ze eens na gaan denken wat ze echt leuk vinden voor de komende tien jaar. Dus ik zie bijvoorbeeld mensen die de vrijheid nemen om met procesverbeteringen te komen en hun eigen werk op een bepaalde manier te verdelen. Aan deze houding en cultuur heeft DigiDuurzaam een steentje bijgedragen.”

Misschien vind je dit ook interessant