Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in onze samenleving. De dienstverlening van gemeenten vindt meer online plaats, medewerkers gaan mobieler werken en ook ontwikkelingen als big data en smart city doen hun intrede.

Om met deze ontwikkelingen mee te kunnen gaan worden digitale vaardigheden steeds belangrijker. Maar wat betekent ‘digivaardig’ precies? Waar heb je het dan over, hoe meet je het en hoe verbeter je digivaardigheden?

De publicatie Digivaardig bij de gemeente is het verslag van een verkenning die het A+O fonds Gemeenten in 2018 uitvoerde om na te gaan hoe gemeenten digivaardigheden van hun medewerkers stimuleren.

Hoe digivaardig bent u?’

Kennis delen

Er zijn meerdere gemeenten die meer of minder ervaring hebben met het vergroten van de Digivaardigheid. Bij deze gemeenten leeft de wens om hun kennis en ervaring, maar ook hun vragen, te delen met andere gemeenten. In samenwerking met de gemeenten Utrecht, Den Haag en Rotterdam en de Universiteit van Twente vond op 18 april de bijeenkomst ‘Hoe digivaardig zijn de ambtenaren in uw gemeente?’ plaats. Tijdens de bijeenkomst zijn er van alle presentaties en workshops is het thema Digivaardig letterlijk in beeld gebracht. Het resultaat vindt u hier (presentaties en workshops).

Overzicht aanbieders digivaardig

Uit de interviews met verschillende gemeenten, is een overzicht ontwikkeld van de bureaus die tools aanbieden om met digivaardigheid aan de slag te gaan.

LET OP: Dit overzicht is niet compleet en omvat de aanbieders die tot nu toe bij ons (en gemeenten) bekend zijn.

Download het Overzicht aanbieders Digivaardig.

Aan de slag!

Na afloop van de bijeenkomst is de deelnemers gevraagd de belangrijkste tips te benoemen om met digivaardigheid aan de slag te gaan.  Deze zijn verzameld en  hieronder te downloaden.

Downloads

Aanbevolen voor u