De komst van digitalisering heeft een grote invloed op het werk. Computers nemen immers taken over en medewerkers moeten andere vaardigheden leren. A&O fonds Gemeenten heeft met steun van het Europees subsidiefonds het programma DigiDuurzaam opgezet om administratieve medewerkers te stimuleren in hun digitale ontwikkeling.

DigiDuurzaam is in 2021 afgerond en alle kennis is verzameld en in kaart gebracht. Download hier het uitgebreide plan van aanpak om nu in je eigen gemeente een DigiDuurzaamproject op te starten.

Zelf aan de slag

Er is nog een groot verschil tussen de kennis en competenties van medewerkers nu en welke belangrijk zijn in een toekomst die steeds sneller digitaliseert. Medewerkers moeten zelf aan de slag gaan om duurzaam inzetbaar te worden, maar zijn vaak nog weinig actief met hun persoonlijke ontwikkeling.

Wat we zien

Het nut en de noodzaak van veranderen wordt door medewerkers onvoldoende (h)erkend, gevoeld of gedragen. Niet alleen de eigen intrinsieke motivatie om mogelijkheden te onderzoeken en overwegen ontbreekt, maar ook leidinggevenden/HR-adviseurs zoeken naar hun rol om een dergelijk proces op gang te krijgen of te stimuleren.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Financiële administratie
 • HR-administratie
 • Administratie rondom uitkeringen in sociaal domein
 • DIV en archieven
 • Secretaresses op bovenstaande afdelingen
 • Hun leidinggevenden

In ons trainingsprogramma verhogen we het urgentiebesef en geven medewerkers en leidinggevenden een zet in de goede richting om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken en om te starten met leren en ontwikkelen.

Deelnemende gemeenten

Regios Digi Duurzaam okt2020

Het A&O fonds Gemeenten gebruikt de ervaringen met DigiDuurzaam in haar andere trajecten. Het project werkt daarbij binnen de gestelde voorwaarden van de subsidieverstrekker, het ministerie van SZW en wordt mede mogelijkgemaakt door het ESF.

Esf logo uitgebreid

Ook interessant

Burgerzaken ondergaat een grote transformatie door de toenemende digitalisering. De technologische ontwikkelingen vragen veel van het aanpassingsvermogen van medewerkers, managers en daarmee de hele organisatie. Om de veranderingen bij Burgerzaken te ondersteunen doet A&O fonds Gemeenten onderzoek en voorziet in praktische tools.

Webinar

Tijdens het A&O fondsen Festival 2020 leggen projectleiders Digiduurzaam uit wat de effecten zijn van digitalisering op gemeentewerk en hoe je ervoor kan zorgen dat medewerkers up2date blijven.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Doel

Er is nog een groot verschil tussen kennis en competenties van medewerkers nu en welke ze nodig hebben in de toekomst. Medewerkers moeten zelf aan de slag om duurzaam inzetbaar te worden, maar zijn vaak nog weinig actief met hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarom heeft A&O fonds Gemeenten DigiDuurzaam ontwikkeld. Een programma om de persoonlijke ontwikkeling van administratieve medewerkers te stimuleren, in de context van de digitalisering. De drie centrale onderdelen zijn:

Wil jij iets doen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in administratieve functies met routinematig werk te verbeteren? Zie je dat digitalisering (en corona) grote veranderingen voor deze medewerkers met zich meebrengt, en actie nodig is? Dan is dit trainingsprogramma iets voor jouw gemeente. Lees snel verder om meer te weten te komen.

Let op: Het is niet meer mogelijk jouw gemeente op te geven voor het trainingsprogramma DigiDuurzaam. Onderstaande informatie en het schema geven een indicatie van de tijdsinvestering van jouw gemeente of gemeentelijke organisatie.

Stuur een email

Beschrijving

De komst van digitalisering heeft een grote invloed op het werk: functies veranderen ingrijpend. Computers nemen immers taken over. Dat heeft tot gevolg dat functies gaan wijzigen of zelfs verdwijnen. Vooral de impact op functies die een routinematig en repetitief karakter hebben, is groot.

Er is nog een groot verschil tussen kennis en competenties van medewerkers nu en welkeze nodig hebben in de toekomst. Medewerkers moeten zelf aan de slag gaan om duurzaam inzetbaar te worden, maar zijn vaak nog weinig actief met hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarom heeft A&O fonds Gemeenten DigiDuurzaam ontwikkeld. Een programma om de persoonlijke ontwikkeling van administratieve medewerkers te stimuleren, in de context van de digitalisering. De drie centrale onderdelen zijn:

Digiduurzaam traininigsprogramma 800
Lelystad balie 1400
Fotografie: Kees Winkelman

Wat we zien

Het nut en de noodzaak van veranderen wordt door medewerkers onvoldoende (h)erkend, gevoeld of gedragen. Niet alleen de eigen intrinsieke motivatie om mogelijkheden te onderzoeken en overwegen ontbreekt, maar ook leidinggevenden/HR-adviseurs zoeken naar manieren om een dergelijk proces op gang te krijgen.

Wat we doen

DigiDuurzaam is een trainingsprogramma dat zich specifiek richt op medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Het trainingsprogramma betrekt daar hun leidinggevenden bij omdat die een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling.

Trainingsprogramma

Schema medewerkersprgramma digiduurzaam

Tijdsbeslag: Modules inclusief huiswerk en opdrachten: 25 uur

Schema leidinggevendenprogramma digiduurzaam

Tijdsbeslag: Modules en gesprekken met eigen medewerkers: 16 uur

Voor wie

Medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Financiële administratie
 • HR-administratie
 • Administratie rondom uitkeringen in sociaal domein
 • DIV en archieven
 • Secretaresses op bovenstaande afdelingen

Hun leidinggevenden.

Aantal deelnemers

 • Per gemeente kunnen minimaal 10, maximaal 20 administratieve medewerkers met hun leidinggevenden zich aanmelden.
 • Het aantal afdelingen waar de medewerkers uit afkomstig zijn, mag niet te hoog zijn. Om de opdrachten succesvol uit te voeren is er interactie tussen directe collega’s noodzakelijk.

Startdata

De startbijeenkomst van de training is op 22 en 24 maart (keuze op basis van eigen voorkeur). De doorlooptijd is 3 maanden. De training eindigt met een slotbijeenkomst op 24 juni.

Kosten

Deelname kost geen geld, maar wel tijd en energie en levert heel veel op! Het A&O fonds Gemeenten brengt geen kosten in rekening.

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

We rekenen op de volledige deelname van de medewerkers en leidinggevenden, de kosten die het A&O fonds Gemeenten maakt is hierop berekend. Wanneer een deelnemer besluit niet meer mee te doen, gaan we in gesprek over een vergoeding van een deel van de kosten. Zodat een andere gemeente ook kan deelnemen aan DigiDuurzaam.

Inzet gemeente

We vragen van deelnemende gemeenten het volgende:

 1. We werken graag met een gemeentelijke ‘DigiDuurzaam-coalitie’; een club enthousiaste medewerkers die DigiDuurzaam graag ziet slagen en wil borgen in zijn of haar organisatie. Denk aan een mooie vertegenwoordiging uit de organisatie, bijvoorbeeld een HR-adviseur, een adviseur informatievoorziening, een leidinggevende en een OR-lid. Een andere samenstelling mag natuurlijk ook!
 2. Omdat de gebruikte methodiek het verdient om in de organisatie geborgd te worden, vragen we om een contactpersoon die als ‘ontwikkelcoach ‘aan de slag gaat. Iemand die de eerste contactpersoon is voor de organisatie over DigiDuurzaam. De persoon die vragen van medewerkers en leidinggevenden opvangt, de verbinding tussen medewerkers en leidinggevenden stimuleert en ook een actieve rol krijgt tijdens de digitale sessies. De ontwikkelcoach doet hierdoor alle ervaring op met de methodiek en helpt deze goed te laten landen in de organisatie. Op deze wijze wordt de leeropbrengst vergoot richting de rest van de organisatie.

Tijdsbeslag

De DigiDuurzaam-coalitie voert 4 gesprekken met het A&O fonds Gemeenten: 2 over de voorbereiding, 1 tijdens de trainingen en 1 achteraf om te evalueren. Daarnaast volgt 1 of meerdere coalitieleden de bijeenkomsten en houdt contact met de medewerkers. We schatten dat de coalitie in totaal 5 dagen (dus niet individueel!) nodig heeft om DigiDuurzaam te begeleiden.

De ontwikkelcoach is in 4 sessies moderator (plusminus 2 uur per sessie) en is daarnaast gemiddeld 2 uur per week actief in de coachrol.

Veranderen kost tijd

Ons trainingsprogramma maakt de deelnemers bewust van digitalisering en de verandering die dat met zich meebrengt. De deelnemers vinden het vaak niet makkelijk om hun werk te zien veranderen. Sommigen hebben meer tijd nodig dan de kortdurende interventie die wij bieden.

Na het programma DigiDuurzaam is daarom voortdurende aandacht van leidinggevenden en organisatie nodig om de functieverandering bij de deelnemers echt te laten slagen.

Twee webinars over Digiduurzaam kan je hier terugkijken. De eerste is een interactief webinar van 23 september 2021 met gemeenten die graag een Digiduurzaamproject willen starten. De tweede video is gedraaid tijdens het A&O fondsen Festival van 2020, waar Digiduurzaam uitgebreid aan bod kwam.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Esf logo uitgebreid

Misschien vind je dit ook interessant