Een veranderend toekomstbeeld voor burgers en voor medewerkers…

Veel gemeenten en medewerkers vinden de gevolgen van ontwikkelingen nog moeilijk in te schatten. Logisch, want er speelt veel, maar niet alles wordt direct duidelijk. We weten dat door digitalisering de dienstverlening van de gemeente verandert, dat er wet- en regelgeving verandert, en dat er bijvoorbeeld steeds hogere eisen worden gesteld aan identiteitsvaststelling. We zien dat het werk aan de balies afneemt en het werk wat blijft, complexer wordt.
En al is het toekomstbeeld nog niet helder, afdelingen Burgerzaken moeten aan de slag om in de toekomst te voldoen aan de veranderende eisen en om medewerkers inzetbaar te houden.

Het programma Transformatie Burgerzaken

In 2017 is het programma Transformatie Burgerzaken gestart. Met dit programma bieden we gemeenten ondersteuning om de afdeling Burgerzaken klaar te maken voor de toekomst. Het programma bestaat uit een aanbod van kennis op het gebied van veranderen en leren, het delen van kennis en ervaringen met andere gemeenten en inspiratie om aan de slag te gaan. Met een jaarlijkse monitor kan burgerzaken op sectorniveau het werken aan de nieuwe identiteit volgen.

Mijn Match met Morgen

NVVB en TNO stelden 23 kerntaken van Burgerzaken vast. En, of deze taken toekomst hebben: worden deze taken de komende jaren minder belangrijk (krimp), blijven ze even belangrijk (stabiel) of worden ze juist belangrijker (groei)?

In Mijn Match met Morgen beantwoordt de medewerker de vragen in ongeveer 10 minuten. Het rapport is een prima basis voor een ontwikkelgesprek met de leidinggevende. Meer uitleg en de tool vind je op allesuitjezelf.nl.

Handvatten

We ondersteunen alle betrokkenen bij de transformatie. Samen met de NVVB ondersteunt A&O fonds Gemeenten leidinggevenden, medewerkers en HR-adviseurs bij de transformatie van Burgerzaken. Het programma geeft de professionals inzicht wat er nodig is om het team of de afdeling succesvol te veranderen en het stimuleert medewerkers om zelf aan de slag te gaan met hun ontwikkeling en loopbaan, kortom om zelf regie te nemen op vakmanschap en loopbaan. Het programma moedigt leidinggevende en medewerkers aan regelmatig met elkaar uit te wisselen over de veranderingen in het werk en opleidingen en eventuele andere hulp die daarbij voor handen is.

Digitaal platform en bijeenkomsten

Op het digitale platform vinden leidinggevenden en HR-adviseurs veel informatie over onder andere bewustwording, bedrijfsvoering, professionalisering en praktijkvoorbeelden. Ook kan via het platform kennis gedeeld worden met collega’s in het land.
Leerbijeenkomsten, landelijk en regionaal

Voor leidinggevenden en HR-adviseurs zijn er leerbijeenkomsten op drie onderwerpen:

  • Werken aan de toekomst met een veranderaanpak (vervolg op de startsessies).
  • Professionaliseren: stimuleren van ontwikkelen en leren, gericht op het toekomstige werk.
  • Mobiliteit: stimuleren van loopbaanstappen van medewerkers in beweging.

Bekijk voor de data, tijden en locaties onze agenda.

Tijdens deze bijeenkomsten werken deelnemers onder begeleiding van een ervaren professional met elkaar aan het nieuwe Burgerzaken. De leerbijeenkomsten duren een dagdeel en zijn op aanvraag ook regionaal af te nemen.

Informatie die ook van belang is

Regionale bijeenkomsten “Met het oog op mijn toekomst”

Tijdens een regionale medewerkersbijeenkomst Burgerzaken zijn deelnemers een hele dag te gast bij een gemeente. Medewerkers van verschillende gemeenten uit de regio praten met elkaar over de veranderingen in het werk. Hiermee ontstaat bewustwording van de veranderingen in het werk, denkt men na over hoe met deze veranderingen om te willen gaan en krijgen medewerkers inspiratie om regie te nemen en stappen te maken met ontwikkeling van vakmanschap en de eigen loopbaan.

Bekijk voor de data, tijden en locaties onze agenda.

Meer nodig om alles uit jezelf te halen?

Eerst inspiratie opdoen, of informatie en gereedschappen vinden voor je ontwikkelingen? Ga dan naar Allesuitjezelf.nl, dé website voor de gemeenteprofessional!

Ga naar Allesuitjezelf.nl

Allesuitjezelf.nl

Omdat het werk verandert bij Burgerzaken is, speciaal voor medewerkers Burgerzaken, op www.allesuitjezelf.nl/burgerzaken informatie, inspiratie en gereedschap voor je ontwikkeling te vinden.